Pilgrimsvandring
Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Pilgrimsvandringar

Att vandra i en lagom lunk, hinna med att se och uppleva utmed vägen, att tänka en tanke till slut. Att få möjlighet att tala med medvandrare men även kunna gå tillsammans i tystnad. En pilgrimsvandring är välgörande för både kropp och själ.

Tidigare har pilgrimsvandringar eller vallfärder främst gått till heliga platser. Under århundradenas lopp har människor vandrat kors och tvärs genom Europa för att besöka de heliga platserna - Jerusalem, Rom Santiago de Compostella, Vadstena… Motiven har skiftat: helighetslängtan, botgöring, för att be om helande.

I vår tid ligger fokus mer på själva vandringen. Den blir i sig en andlig resa, både en inre och en yttre resa som innebär möjlighet till möten med naturen, med andra människor, med Gud och med mig själv.

Runtom i Göteborgs stift kan man delta i pilgrimsvandringar som olika församlingar ordnar. Några är en eller ett par timmar långa, andra sträcker sig över flera dagar. En del går på naturstigar, andra i stadsmiljö.

Carina Frykman

Carina Frykman

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent, Teamledare, Pilgrimsvandring