Rekordhögt valdeltagande när rösterna i Växjö stift är färdigräknade

Rösterna i kyrkovalet 2021 är färdigräknade och visar på att rekordhöga 18,15 procent av de röstberättigade i Växjö stift har sagt sitt i årets kyrkoval. Valdeltagandet har därmed ökat ytterligare jämfört med det tidigare högsta resultatet från 2017. Klart är också vilka ledamöter som tar plats i Växjö stifts högsta beslutande organ kommande mandatperiod, 2022-2025.

I kyrkovalet 2017 röstade 17,73% i Växjö stift och var det kyrkoval som lockat flest till valurnorna sedan 1934 – men nu har rekordet alltså överträffats ytterligare en gång. Drygt 340 666 personer var röstberättigade i Växjö stift under kyrkovalet 2021 och av dem utnyttjade 18,15% sin rösträtt den 6-19 september 2021.

Den slutgiltiga röstsammanräkningen visar att fyra nomineringsgrupper som ställt upp i valet till stiftsfullmäktige har ökat sedan kyrkovalet 2017. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna, Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka – en kyrka för alla ökar alla med ett mandat vardera. Stiftsfullmäktige kommer under mandatperioden ha en ny nomineringsgrupp representerad, det är Himmel och Jord som har fått ett mandat.

Yngst i stiftsfullmäktige blir Isak Folcker, 21 år, från Växjö, som företräder Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna.

Bland det nyvalda ledamöterna är 27 män och 24 kvinnor.

Så här kommer det nya stiftsfullmäktige se ut enligt den slutgiltiga sammanräkningen, inom parentes visas förändringen jämfört med kyrkovalet 2017:

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 13 mandat (- 1 mandat)
 • Borgerligt alternativ: 3 mandat (oförändrat)
 • Centerpartiet: 8 mandat (- 3 mandat)
 • Frimodig kyrka: 3 mandat (- 1 mandat)
 • Himmel och Jord: 1 mandat
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 2 mandat (oförändrat)
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna: 1 mandat (oförändrat)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 10 mandat (+ 1 mandat)
 • Sverigedemokraterna: 5 mandat (+ 1 mandat)
 • Vänstern i Svenska kyrkan: 2 mandat (+ 1 mandat)
 • Öppen kyrka – en kyrka för alla: 3 mandat (+ 1 mandat)

SE DE SLUTGILTIGA VALRESULTATEN

Det slutgiltiga valresultatet för stiftsfullmäktige med mandatfördelning och valda ledamöter hittar du på kyrkoval.svenskakyrkan.se.

Stiftet har även avslutat den slutliga sammanräkningen av rösterna i de lokala valen till kyrkofullmäktige och dessa resultat finns publicerade kyrkoval.svenskakyrkan.se.

FAKTA OM STIFTSFULLMÄKTIGE

Stiften har till uppgift att stödja församlingarna att utveckla sin verksamhet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ som beslutar i större ärenden såsom mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. I Växjö stift har elva nomineringsgrupper ställt upp i valet till stiftsfullmäktige. 297 personer har kandiderat till de 51 platserna. Alla elva nomineringsgrupperna kom in.

FÖR MER INFORMATION
Emma Wallin, valansvarig i Växjö stift
0470-77 38 07