Prova på Livsstegen - 12 steg till inre hälsa

Tisdag 10 oktober

- På plats -

Obs! Fullbokad!

I mötet med 12 - stegs rörelsen har jag upplevt hur vi som församling hittar språk för tro och liv på djupen, evangelium i praktiken. 

Att bjuda in till LIvsstegens 12 steg kan vara ett sätt att som församling göra plats för andligt uppvaknande i en värld en mitt i en värld som ropar efter fred. Välkommen till en workshop där du får en glimt av hur det kan vara att vara en deltagare i en livsstegengrupp, och tips på hur du kan göra om du vill starta grupper där du är.

 

Sofia Ekelund Fogelström är präst i Lindsdal, norra Kalmar Förlösa Kläckeberga församling.

Anmälan Fortbildningsveckan 2024