Pilgrimsvandring - kropp och själ i balans i Guds skapelse

Tisdag 10 oktober

- På plats -

Begränsat antal platser!

Om församlingsarbete är gudstjänst, musik, lärande, rörelse, kommunikation, ansträngning, delande, vila, reflektion, lyssnande, sändning, bön och tjänande… då är pilgrimsvandring ju detsamma som församlingsarbete! Vi delar tankar och erfarenheter om pilgrimsvandringen med vuxna och ungdomar som en såväl anad som oanad möjlighet i församlingsarbetet

Foto: Ellen Ekström

Hans Boeryd-, stiftsprost, som mår väl av pilgrimsvandring och arbetar med nätverksbygge mellan stiftets pilgrimsvandrande församlingar

Anmälan Fortbildningsveckan 2023