En trädkrona med gula och röda höstlöv mot blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Onsdag 11 oktober

Denna dag ges kurser på plats på S:t Sigfrids folkhögskola. Du ser mer information om kurserna på respektive kurssida.

8.30-10.00 Mötesbyrå och fika 

9.15-9.45: Inspiration: Alexandra Ullsten

10.00-16.30:

Att möta människor i sorg
Barn & ungdomskörsmetodik
Kulturvård i kyrkan – konsten att ta hand om församlingens inventarier
pilgrimsBarn
Pilgrimsvandring som andlig fördjupning och för klimatengagemang, förmiddag teori och eftermiddag utomhus
Tips och trix i Officepaketet samt i Teams
Våra ekologiskt värdefulla miljöer och den biologiska mångfalden

10.00-12.00:

Fullbokad! Att vårda sin röst
Brandskydd i byggnader 
Livsberättargrupp
Pedagogiska möjligheter i konfirmandgrupper med ungdomar i behov av särskilt stöd

12.00-13.30: Lunch (Andakt 12.35-12.55)

13.30-16.30:

Arbetsgången vid kyrkrenovering
OBS! INSTÄLLD Kallad och inkallad
Många goda krafter tillsammans - hur får man till det?
Om konsten att guida i kyrkor med historia och humor
Sångsamspelet som existentiell och hälsofrämjande resurs

16.30: Middag

18.00-20.00:

Kvällsaktivitet: Mr Tourette - saliga är de ovanliga 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024

Fortbildningsveckan 2024