Foto: Ellen Ekström

Musik på distans och grund att stå på

Matilda, Helena, Rickard och Karin studerar vid Oskarshamns folkhögskola.

Det bästa är att få använda musiken, sången och rörelsen för att fånga och komma i kontakt med människor, i alla åldrar och livssituationer.

Helena Wik, blivande kyrkomusiker

Ur Kyrkans tidning nr 5, 2020

Fyra studerande vid Oskarshamns folkhögskola delar med sig av vad deras utbildning betyder för dem. Två studerar kyrkomusik på distans och två studerar Kyrkans grundkurs. Kyrkans grundkurs finns att läsa både vid St: Sigfrids och vid Oskarshamns folkhögskolor.

Oskarshamns folkhögskola har, förutom kyrkomusikerutbildningen på två och ett halvt år, en förberedande kyrkomusikerutbildning och en utbildning på distans. Distansutbildningen är individuellt uppbyggd och kräver tidigare studier vid musikhögskola. En av de som nu studerar kyrkomusik på distans är Matilda Norlöv:

– Allting man spelar är på pluskontot för den som lyssnar på kyrkomusik. Ingen är där för att döma och man spelar för att beröra och för att stärka sinnesstämningen. Det är så jag tycker mest om att musicera. Inte för att imponera utan att spela för människor som vill höra utan att kritisera.

Matilda har gått fem år på musikhögskola i Stockholm och är violinist i grunden. Nu har Matilda valt att bredda sig och läsa till kyrkomusiker. För henne är det framförallt orgelspelande som är nytt. Det är den pastorala terminen som nu pågår för Matilda, som är ett halvår in i studierna.

– I framtiden ska jag jobba som kyrkomusiker. Jag har nyligen flyttat till Kalmar men jag vill gärna bo på landet sen. Det viktigaste är att man trivs, både i församlingen men också på den plats man hamnar, säger Matilda.

De som studerar på distans träffar en lärare minst en gång i månaden. Att utbildningen är på halvfart fungerar väldigt bra för Matilda som har pluggat mycket förut och inte ville gå in i heltidsstudier igen. Att kunna kombinera orgelspelande med fiol är också viktigt och något som Matilda vill kunna göra även i fortsättningen.

Helena Wik studerar också kyrkomusik på distans och sökte utbildningen efter att ha jobbat deltid som musiker i församling under tio år. Helena har jobbat som musiklärare parallellt men det blev mer och mer arbete i olika församlingar med både barn- ungdoms- och vuxenkörer. Allteftersom bestämde Helena sig för att söka och nu har hon ungefär ett och ett halvt år kvar av utbildningen.

– En kvinna ringde mig från en församling och ville att jag skulle söka en musikertjänst där. Det gjorde jag och när jag arbetat lite där kände jag att jag ville utbilda mig på riktigt, så att jag får papper på det jag gör! Mycket kan jag redan men man kan alltid gå vidare och det är aldrig för sent att lära. Det är jätteroligt att studera, säger Helena.

I den pastorala terminen får deltagarna hemläxor och bibeluppgifter att själva läsa och reflektera kring. De får tycka och tänka till och bli lite arga om det är något som upprör.

– Man kan bli väldigt arg på bibelns texter, här får vi faktiskt lov att uttrycka det. Jag har inte haft det forumet innan. Det kanske jag inte hade känt om jag gått utbildningen när jag var 23 år men det är ett annat läge i livet för mig nu, säger Helena.

Några som går Kyrkans grundkurs är Rickard Bengtsson och Karin Erlandsson. Rickard arbetar som kyrkvaktmästare i Bjuv och fick utbildningen genom sin församling för att växa i tro och i yrkesrollen.

– Vi skrapar lagom på ytan, för att förstå. Jag får ett nytt perspektiv på rollen som kyrkvaktmästare. Jag visste inte varför vi gjorde vissa saker på vissa sätt innan men fick höra att ”så har vi alltid gjort”. Nu när jag går kursen så får jag lite mer bakgrund och förståelse för varför - och jag vill veta! Det är värdefullt att få lära sig det. Jag får också en smygtitt på vad prästämbetet innebär, samt hur kantorer jobbar. Till vardags är de kollegor men jag tänker sällan på vad de gör i arbetet, säger Rickard.

För Karin Erlandsson är kursen grundläggande och ger insikter både ur ett historiskt perspektiv men också i nutid:

– Jag arbetar sedan ett par år tillbaka i Oskarshamns församling, som föreståndare för second handbutiken som kyrkan driver. Där tar vi emot praktikanter, personer som arbetstränar och vi möter mycket människor. Det känns bra att få lite mer grund att stå på i den uppgiften.

Karin har socionomutbildning i botten och har jobbat inom socialtjänsten. Att få jobba i kyrkan beskriver Karin som en extra dimension och något hon hoppas få fortsätta med. De är runt 25 personer som går Kyrkans grundkurs nu på termin två och de träffas en helg per månad.

– Det är kul att lära känna varandra. Vi lär oss inte bara det teoretiska utan det är också mycket erfarenhetsutbyte med andra som jobbar församlingar. Vi knyter kontakter och det är något extra och det är betydelsefullt, säger Karin.

Ellen Ekström