En flicka står bredvid en präst och håller en silverbägare.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Livet i församlingen

Växjö stifts 171 församlingar finns alla till för att fira gudstjänst och bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Du är välkommen in i det livet!

Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan. Det är här människor samlas till gudstjänst, till kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning), för att få undervisning och för att vara del i kyrkans sociala arbete genom diakonin. Det är församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst och bedriva undervisning  samt utöva diakoni och mission. 

Svenska kyrkan har ungefär 5,9 miljoner medlemmar och är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. 

Växjö stift består av större delen av Småland, hela Öland och en liten, liten del av Hallands län. Det finns 171 församlingar och 56 kyrkoherdar i Växjö stift. De flesta har en egen hemsida. Du är självklart välkommen att kontakta din församling för att boka dop, vigsel eller begravning men också för att få samtal, för att lära dig mer om kristen tro, för att be om förbön, för att hitta en kör att sjunga i eller för att finna en gemenskap. I församlingarna finns det många möjligheter att delta. Soppluncher, körer och konserter, barnaktiviteter och gemenskapsträffar för äldre är några exempel. Välkommen till livet i församlingen! 

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Församling

Margareta är ordförande i församlingsrådet i Ekenässjön.

Post corona – församlingsliv i skuggan av pandemin

I samverkan mellan Linnéuniversitet och Växjö stift bjuder man in till presentationer från tre forskningsfält med anknytning till pandemins effekter. Välkommen att delta - fysiskt eller digitalt!

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om människan och skapelsen. Ibland kallas den också kyrkans sociala arbete eller kyrkans kärlekstjänst. Grunden för all diakoni är Guds kärlek så som den möter oss i Jesus Kristus.

En blandad ungdomskör som sjunger inomhus.

Kyrkomusik

I varje församling i Växjö stift finns musiker och körsångare som arbetar professionellt och ideellt med musik i gudstjänster och andra sammanhang.

Några män tänder ljus i en ljusbärare. En av dem håller en bebis i famnen.

Ekumenik och internationellt engagemang

Jesu bön att alla hans lärjungar ska bli ett genomsyrar Svenska kyrkan på alla nivåer, och här i Växjö stift arbetar ideella och anställda för kristen enhet både i församlingar och i större sammanhang.

Två personer, en vuxen kvinna och en pojke, går hand i hand mellan högar av kasserade föremål.

Act Svenska kyrkan – vi lever alla under samma himmel

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet.

Två personer står bredvid varandra vid ett lågt altare på en sandstrand. En av dem har prästkläder.

Svenska kyrkan i utlandet – för dig i alla världsdelar

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent eller au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land.

Två händer håller varandra, på ett regnbågsfärgat tyg.

Hbtqi och lika rätt

Regnbågsnyckeln är Svenska kyrkans processmodell i arbetet för mer inkluderande sammanhang för hbtqi-personer.

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.

Gemenskap och delaktighet i soppmässa på Växjö Diakonicentrum

Med delaktighet och gemenskap som ledord bjuds alla in att komma som de är. Soppmässan på Växjö Diakonicentrum har för många blivit ett viktigt andningshål i vardagen.

Exteriörbild av Mariakyrkan i Värmamo.

Värnamo församling går från tre stadskyrkor till två

– Om vi skulle sälja ville vi sälja till ett annat samfund, säger Lennart Persson. Vi ville att den skulle fortsätta vara kyrka.