Levande preludiering och koralspel

Måndag 10 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats -

Att spela psalmer är något de flesta kyrkomusiker gör flera gånger i veckan men hur ofta tar en sig tid att reflektera över hur psalmer spelas så karaktär och text kommer fram på bästa sätt och församlingen med lätthet kan sjunga med. Vid kursen kommer Sten-Inge Petersson och Åsa Johnsson låta deltagarna spela psalmer, samtala om dem samt presentera och jobba med olika förspelsmodeller. Frågor som ”Hur ger förspelet hjälp till församlingen och skapar sångglädje?” blir centrala. 

Sten-Inge Petersson, är domkyrkoorganist sedan 2014 i Växjö domkyrka. 
Han tog kantorsexamen som 15 åring och studerade därefter kyrkomusik vid musikhögskolan Malmö. Han har studerat orgel för bl.a. Tomas Willstedt och Hans Hellsten. 

 

Åsa Johnsson är stiftsmusiker sedan 2018 och har studerat kyrkomusik vid musikhögskolan i Piteå med Hans-Ola Ericson som huvudlärare i orgel. Senare har Åsa också fortbildat sig i liturgisk orgel för Ingrid Melltorp vid musikhögskolan i Malmö 
 
 

Åsa Johnsson Foto: David Alin

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023