Kyrka-Polis i samverkan

Måndag 9 oktober klockan 09.30- 12.00

- Digital kurs-

Cissi Glittvik berättar om arbetet med Kyrka-Polis i samverkan. En kurs som riktar sig till dig som är vigd i Svenska kyrkan.

Företrädare för kyrkan gör uppskattade insatser för att ge stöd till polisen, såväl i polisens vardagsarbete, i utbildning som i katastrofsituationer. Arbetet möjliggörs genom en nationell överenskommelse mellan Polismyndigheten och samfunden inom Sveriges kristna råd.

Cissi Glittvik är pastor i S:t Jakobs församling i Göteborg och arbetar med kyrka - samhälle.

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024