Några unga tjejer sitter och skrattar vid ett bord.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Stöd till församlingar

Här samlas stöd, kurser, insatser och service till församlingar. Letar du efter en kurs om K-bok, ett nätverk för konfirmandhandledare eller kanske rådgivning kring rekrytering? Här finns ALLA Växjö stifts nätverk, regelbundna kurser och annat stöd samlat på ett och samma ställe.

Här hittar du allt

Här finns en tematisk översikt över stiftskansliets grundutbud. Nätverk, kurser, rådgivning, stödjande insatser och service markerar vilken typ av främjande som bedrivs. Mer information och kontaktperson finner du genom att följa länkarna. Vill du istället hitta det du söker utifrån din funktion som ideell eller förtroendevald, kan du scrolla direkt ner till det mörkare området på sidan. 

Administration

Certifieringskurs i Kbok    Kurs, återkommande       

Gemensam telefonist   Service

Kurser inom t ex Public360   Kurs                  

Arbetsledare

Arbetsledarutbildning   Kurs, återkommande                                         

Barn & unga

Kyrka - skola   Nätverk

Orosanmälan   Kurs, beställningsbar                  

Ung & kallad   Kurs, återkommande

Ung & kristen   Kurs                                            

Diakoni

Grunda, spana, tolka, agera   Kurs, beställningsbar

Dop

Fokus dop   Kurs, beställningsbar-återkommande?

Egendomsförvaltning

Jord, skog och fonder   Rådgivning?

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktioner – vägledning och stöd   Rådgivning             

Fortbildningsveckan

Material från Fortbildningsveckans inspelade delar   Kurs, Material

Fortbildningsveckan   Kurs           

Förtroendevalda

Du är vald   Kurs, beställningsbar

Gudstjänstutveckling 

Församlingsveniater   Kurs, beställningsbar

Gudstjänstakuten  Kurs, beställningsbar

Gudstjänstforum  Kurs, beställningsbar

Gudstjänstledarnätverket  Nätverk

Lekmannaledda gudstjänster i församlingen   Kurs, beställningsbar 

Predikofortbildningsprogram för präster   Kurs, återkommande                         

Söndagens mässa   Kurs

HBTQ

Regnbågsnyckeln   Kurs, beställningsbar

IT

M365   Nätverk

Idealitet

Inspirationspass - om idealitet i Svenska kyrkan   Kurs, beställningsbar

Klimat & hållbarhet

Inspirationspass Färdplan för klimatet   Kurs, beställningsbar

Support klimat   Material

Kommunikation

Kommunikationsstöd för församlingens interna och externa kommunikation. Fortbildning, nätverk och rådgivning både kring strategi och praktiska frågor. Bland annat ingår press, sociala medier, målgruppsanpassning och tryckt kommunikation i verktygslådan. Tveka inte att ta kontakt!

Inspirationspass: Vilka är våra medlemmar?   Kurs, beställningsbar 

Introduktion i webbverktyget   Kurs

Kommunikationsstöd ex vid förändring eller rekrytering   Rådgivning       

Medieträning   Kurs

Nyhetsbrev   Material

Nätverk för kommunikatörer   Nätverk

Presstöd   Rådgivning                                                           

Profilmaterial till utlåning   Material

Stiftssidan   Material                                         

Konfirmation

Nätverk för konfirmandsamordnare?   Nätverk      

Program för konfirmandarbetslag i kontrakten   Stödjande insats                          

Kyrkoherde

Kyrkoherdeutbildning   Kurs, återkommande               

Mentorsprogram   Kurs

Utvald att leda   Kurs, beställningsbar                                          

Kyrkomusik

Nätverk för kyrkomusiker med orgelelever   Nätverk            

Nätverk för kyrkomusiker som skriver egen kyrkomusik   Nätverk                       

Kyrkorum

Öppna kyrkor i Växjö stift   Material och rådgivning        

Gemensamt fastighetssystem   Service                                       

KAE   Rådgivning       

KUB   Rådgivning       

Kyrkligt kulturarv   Rådgivning       

Kyrkopedagogik   Rådgivning/Kurs???                                         

Ljudguider   Material           

Lokalförsörjningsplan   Rådgivning                                 

Skadeinventering      Rådgivning/Insats/Projekt???

Sommarkyrkobroschyr   Material

Strategiskt fastighetsarbete   Rådgivning       

Stöldsäkringsprojekt        Rådgivning?

Pilgrim

I Växjö stift finns ett pilgrimsnätverk mellan de församlingar som bedriver pilgrimsverksamhet.

Nätverk för pilgrimsarbetet   Nätverk och rådgivning

Rekryteringsarbete

Rekryteringsarbete   Rådgivning       

Kyrkoherde???

Församlingspedagog   Rådgivning       

Kyrkomusiker   Rådgivning                                 

Präst   Rådgivning       

HR/Servicebyrå   Rådgivning, service             

Kommunikatör   Rådgivning, service
            
Nyfiken på! (...jobb i kyrkan)   Stödjande insats       

Servicebyrån

Servicebyrån är en del av Växjö stiftskansli, med uppdrag att erbjuda stöd som håller hög kvalitet, för att möjliggöra för församlingar och pastorat att vara kyrka lokalt. Avtalstjänster erbjuds inom: Fastighet, dataskyddsombud, telefoni, HR, ekonomi och lön. Även Sacer och arkiv. 

Servicebyrån   Service      

Själavård och stöd 

Själavårdscentrum – samtal och handledning   Stödjande insats                   

Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp    Stödjande insats

Trainee

Svenska kyrkan behöver rekrytera fler goda medarbetare framöver, därför erbjuder Växjö stift unga människor att få prova på att arbeta i en församling.

Trainee   Stödjande insats                  

Visitationer

Visitationer   Rådgivning och tillsyn                                 

Vuxnas lärande

Vuxnas lärande               ?