Ett litet barn cyklar i mittgången i en kyrka.
Foto: Martina Kohlin /Ikon

Gudstjänstakuten

Har ni kört fast? Har ni tappat lusten och glädjen i gudstjänsten? Tillsammans kan vi hitta (nya) vägar fram!

Gudstjänstakuten är en intensivsatsning. Ni får verktyg för att ställa en diagnos och stöd i att ta ut en riktning i en åtgärdsplan för det närmaste halvåret eller året. Därefter samlas vi igen: blev det som vi hoppades? (Blev det bättre?) 
 
Intresserad? Ring eller mejla Erik Keijser. 

En tjej i manchesterkeps håller fram en nattvardskalk till en kvinna som doppar en oblat däri.

Gudstjänstforum

Längtar ni efter att fler ska vara med och bära gudstjänsten? Tillsammans tar vi sats för gudstjänster med mycket delaktighet där fler får plats och många vill vara med.

En präst talar till församlingen.

Gudstjänstledarnätverket

Är du en präst som leder en gudstjänstfirande församling? Längtar du efter att få växa som ledare så att församlingen kan växa med dig?

Församlingsveniater och lekmannaledda gudstjänster

Församlingen kan kalla människor att predika i och att leda den gemensamma gudstjänsten. Har ni vågat fråga? Hur kan ni rusta den som svarat ja?