Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Församlingsveniater och lekmannaledda gudstjänster

Församlingen kan kalla människor att predika i och att leda den gemensamma gudstjänsten. Har ni vågat fråga? Hur kan ni rusta den som svarat ja?

Församlingsveniater 


I Växjö stift erbjuds arbetssättet Församlingsveniater. Människor som predikar i och leder församlingens gemensamma gudstjänst har en av prästerna i församlingen som handledare. Stiftskansliet arbetar parallellt med att rusta handledarna och att erbjuda kurser och fördjupning för församlingsveniaterna. Som stöd har metoden Emmausvägen tagits fram. Den finns att beställa där ni beställer böcker. För mer information om arbetet kontakta Erik Keijser. 


Lekmannaledda gudstjänster i församlingen 

Stiftskansliet har också möjlighet att stötta församlingar som vill använda lekmannaledda gudstjänster som ett bärande inslag i församlingens gudstjänstliv. Vi skräddarsyr ett utvecklingsprogram i dialog med er. Ta kontakt med Erik Keijser om du vill veta mer. 

Diakoner som förkunnar och leder gudstjänst 

Diakoner kan bidra genom att predika i eller leda församlingens gudstjänst. Från hösten 2024 samlar vi ett nätverk för diakoner som predikar och leder gudstjänst. 

Ideell i Svenska kyrkan

En digital kurs som är en introduktion till vad ett ideellt medarbetarskap kan innebära. Du hittar den här.

​Egen studiecirkel​

Vill ni utveckla det ideella engagemanget i församlingen? Studiecirkelformen är en bra modell för detta och via Sensus kan ni få råd och stöd. 

En blandad ungdomskör som sjunger inomhus.

Kyrkomusik

I varje församling i Växjö stift finns musiker och körsångare som arbetar professionellt och ideellt med musik i gudstjänster och andra sammanhang.

En tjej i manchesterkeps håller fram en nattvardskalk till en kvinna som doppar en oblat däri.

Gudstjänstforum

Längtar ni efter att fler ska vara med och bära gudstjänsten? Tillsammans tar vi sats för gudstjänster med mycket delaktighet där fler får plats och många vill vara med.

En ljusbärare med ett guldfärgat kors.

Predikofortbildningsprogram för präster

Vill du växa som predikant? Längtar du efter att få ha någon att gå på djupet med och få återkoppling från?