Informationsbrev för Sigfridsvandring

OBS! Vandringen ska genomföras 2021 istället. Vissa delsträckor kommer att vandras även denna sommar som dagsetapper. Här finns information om Sigfridsvandringen som skulle ha genomförts från York i England till domkyrkan i Växjö 15/2-30/8 2020.

För att kunna fira måste vi vänta

På grund av covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten behöver vi tyvärr skjuta fram de stora evenemang som planerats för att denna sommar fira Växjö stift 850 år.

Ett 850-årskalas för barn i och intill Växjö domkyrka, teaterföreställningar utanför Östrabo och stor jubileumshögmässa kan inte genomföras just denna sommar. Dessa skjuts därför upp till nästa vår och sommar. 

Det är tråkigt att vi inte kan fira nu, särskilt när vi verkligen längtar efter att få vara tillsammans! Men för vårdens och allas bästa behöver vi längta lite till och invänta bättre omständigheter. Och sen ska vi fira! 

·        850-årskalas  för barn i och intill Växjö domkyrka 8/5 2021

·        Tegnérspelet: Esaias kommer att sättas upp utanför Östrabo i augusti 2021

·        Jubileumshögmässa firas i Växjö domkyrka ... september 2021

När Växjö stift firade 800 år försenades firandet två år, så vi får ofrivilligt följa traditionen av ett försenat firande. 

Har du frågor, kontakta stiftsprost Hans Boeryd 0470-77 38 27 hans.boeryd@svenskakyrkan.se

Du kan ändå vandra sommaren 2020 under temat:


”Mod att leva”
– S:t Sigfrid, S:t Olof och S:t Franciskus har fått ge namn åt de leder vi följer på denna vandring. Deras mod att söka nya vägar får inspirera oss nutida pilgrimer våga vandra, även i tider av klimatkriser och pandemier.

Pandemin påverkar direkt och indirekt våra liv. Så också pilgrimsvandrandet, även om vi rör oss i Guds fria natur. Efter övervägande har vi kommit fram till att Sigfridsvandring 2020 inte kan genomföras i den form och på det sätt som vi önskar. Sommaren 2021 görs ett nytt försök om yttre omständigheter tillåter!

Många församlingar och vandringsgrupper i Göteborgs, Skara och Växjö stift har ställt in sig på sommarens vandring. Om intresse finns och om församlingarna lokalt har möjlighet att ansvara för dagsvandringar, så kommer dessa att genomföras enligt tidigare presenterat program, vilodagarna undantagna. Vilka dagsetapper som kommer att genomföras kommer att presenteras på Växjö stifts hemsida, när församlingarna/pilgrimsgrupperna anmält vilka sträckor de ta ansvar för.

Planen över de dagsvandringar som anordnas hittar du här. För att få detaljerad information om vandringsdagarna i de olika stiften hänvisas till respektive stifts hemsida. I Göteborgs stift planeras fyra vandringsdagar och en pilgrimsdag. I Skara stift kommer dagsvandringar att anordnas under en vecka. I Växjö stift kommer likaså ett antal dagar att genomföras.

För vandring i Göteborgs stift anmäler du dig till respektive dagsvandring på Göteborgs stifts hemsida. I Skara och Växjö stift anmäler du dig till den person som är ansvarig för respektive dagsvandring. I dagsschemat, som du finner under länken ovan, finns telefonnummer till kontaktpersoner för vandringen respektive dag. Vandringen påbörjas kl 9 aktuella dagar.

Vi kommer inte att ordna logi. Den som önskar övernattning mellan två vandringsdagar ordnar med den själv. Inte heller kommer måltider att serveras. Var och en medför egen dagsranson. Allt detta för att anpassa vandringen efter virusläget.

Transport åter till startpunkten kommer att tillses för varje dagsetapp, med allmänna färdmedel eller ordna transport, i förekommande fall också till egenhändigt ordnad logi inom rimligt avstånd.

Med förhoppning om att du vill vandra såväl i sommar som nästa sommar!

 

Hälsar Hans Boeryd, stiftsprost i Växjö,

tillsammans med pilgrimssansvariga i Göteborgs, Skara och Oxfords stift ansvarig för planeringen av Sigfridsvandringen