Existentiell hälsa - hur tänker du om livet?

Tisdag 10 oktober

- På plats -
Begränsat antal platser!

Existentiell hälsa - hur tänker du om livet? Ett seminarium om hur strukturerade samtal i grupp om existentiella livsaspekter kan stärka uppplevelse av mening, hopp, sammanhang, tillit, helhet mm.

Seminariet vill ge dig en presentattion av erfarenheter från 8 års praktiskt genomförande av samtalsgrupper om existentiell hälsa inom slutenvårdspsykiatri, personalgruppper inom sjukvården och samtalsgrupper i församling. Arbetsmaterialet ”Samtalskort - när livet utmanar” visas. Seminariet möjliggör samtal och dialog.

Thomas Sjöberg, sjukhuspräst i Jönköping. Arbetar på länssjukhuset Ryhov sedan 2009. Under tiden som medarbetare i sjukhuskyrkan har Thomas regelbundet besökt patienterna inom slutenvårdspsykiatrin i Jönköping.
När livet utmanar är det gott att stanna upp och få tillfälle att prata om livet i en trygg miljö. Sjukhuskyrkans medarbetare vill vara en sådan samtalspartner i mötet med patienter, närstående och personal.

Anmälan Fortbildningsveckan 2024