Därmed förklarade han all mat för ren (Mark 7:19) - Stämmer det eller kan maten bli en fara?

Torsdag 12 oktober klockan 10.00 - 12.00

- På plats -

Ett seminarium för dig som arbetar med servering i kyrka och församlingshem och som vill servera säkert. Kyrkkaffe, soppluncher, fika till konfirmander…
Hälsofaror och hur de förebyggs. Lagstiftning och egenkontroll.

Ellinor Mårtensson har jobbat med matsäkerhet och skadedjur på Anticimex i snart 12 år. Hon har även jobbat på restaurang och hon är uybildad livsmedelskemist.

 

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024