Biskopen i debatt om Tidöavtalets oförenlighet med kristna värden

Biskop Fredrik Modéus debattartikel "SD:s politik följer inte en kristen idétradition" i Expressen den 27 oktober har väckt debatt.

I texten argumenterar biskopen för att Tidöavtalet innehåller förslag som inte är förenliga med grundläggande kristna värden. Han skriver bland annat: ”Sverigedemokraterna påstår att de värnar den svenska kulturen på kristen grund. Men partiets politik drabbar den svage – tvärtemot värden som kännetecknar kristen idétradition”.

Läs biskopens debattartikel ”SD:s politik följer inte en kristen idétradition”, publicerad i Expressen den 27 oktober.

Läs biskopens slutreplik ”Kyrkan begränsas inte av kulturgränser” i Expressen, publicerad den 9 november.

I avsnittet av Människor och tro som sändes den 17 november samtalar biskopen om frågan.