Foto: Ellen Ekström

Arbete mot sexuella övergrepp

Monica Sölvesdotter Olsson och Thomas Sjöberg är kontaktpersoner.

Svenska kyrkan har nolltolerans mot sexuella övergrepp. Det innebär att vi måste arbeta förebyggande, våga se och ingripa när det händer, att ha en medvetenhet om att det kan inträffa där just du är

Monica Sölvesdotter Olsson, Stiftsdiakon och kontaktperson

Sexuella trakasserier/övergrepp kan förekomma i alla miljöer. Så även i Svenska kyrkan. Vi har alla ett ansvar att ingripa, förhindra och att se till att det upphör. Det kan vara allt från kommentarer, ovälkommen beröring, till övergrepp. Det är den som känner sig utsatt som har tolkningsföreträde. När och om det händer, tveka inte att kontakta någon av stiftets kontaktpersoner som du når genom att ringa nummer 0470 77 38 33.

Kyrkans ansvar

Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja en annan persons tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Detta gäller överallt, även inom kyrkan. Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta och stödja den som har blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer, både barn, ungdomar och vuxna.

VÅGA BRYTA TYSTNADEN
Begreppet sexuella övergrepp omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annan persons vilja räknas som övergrepp. Tidigare tystades sexuella övergrepp ofta ner. Detta ledde inte sällan till att den drabbade kände både skuld och skam över vad som hänt, medan förövaren kunde fortsätta utan att handlingen ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts, vill våga ta in vad som faktiskt kan hända, och handla därefter.

KONTAKTPERSONER GER STÖD
Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, två i varje stift, som lyssnar, ger stöd till egna beslut och förmedlar kontakter till myndigheter och organisationer. Nedan hittar du kontaktpersonerna för Växjö stift. Här hittar du också länkar till andra organisationer som arbetar mot sexuella trakasserier och övergrepp.

 

VARFÖR SVENSKA KYRKAN ARBETAR MOT SEXUELLA ÖVERGREPP

Svenska kyrkan tror att det finns både ljus och mörker i varje människa. Därför händer det i alla mänskliga sammanhang att människor utnyttjas och behandlas illa av andra människor. Jesus varnar med stort allvar för att inte skydda hans ”minsta”. Kyrkan har ett ansvar att ta den varningen på allvar. I det ingår ett aktivt arbete för att förebygga sexuella övergrepp och annat maktmissbruk. Läs mer om arbetet på nationell nivå.

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.