Meny

Medlemskap

Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan är du med och skapar mötesplatser där alla är välkomna. Du stöttar samhällets mest utsatta, i Växjö, i Sverige och i världen. Ditt medlemskap betyder mycket.

Det finns någonting för alla

Många medlemmar finns varje år med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder, och glöm inte att du är med i kampen för kärlek, människovärde och livskvalitet. 

DITT MEDLEMSKAP BETYDER MYCKET FÖR MÅNGA

Att vara medlem i Svenska kyrkan innebär att du kan gifta dig och bli begravd i kyrkan. Du är även med och bidrar till kyrkans många verksamheter, som öppna förskolan och gemenskapsträffar för äldre. Du stödjer ett rikt musikliv och bevarandet av kulturarvet. Tack vare ditt medlemskap kan Svenska kyrkan också finnas där för samhällets mest utsatta, både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om ytterligare anledningar att vara medlem

Ditt medlemskap gör det möjligt för Svenska kyrkan Växjö att jobba med:

  • Stöd till människor i utsatta livssituationer, bland annat genom Diakonicentrum.
  • Besök på häktet.
  • Familjerådgivning.
  • Att förmedla hopp till barn och vuxna i sorg.
  • Sjukhuskyrkan som finns där när livet blir tufft.
  • Stöd vid olyckor och kris.

 Tack för att du betalar kyrkoavgiften! Ditt medlemskap gör skillnad.

GÅ UR SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands bekostas av medlemsavgiften, som också kallas kyrkoavgift. Den administreras av Skatteverket och betalas i samband med deklarationen. Längst ner på sidan kan du räkna ut din kyrkoavgift.

Om du vill avsluta ditt medlemskap måste du skicka in en skriftlig begäran om utträde. Läs vidare om utträde ur Svenska kyrkan

Kontakta Svenska kyrkan Växjö, tel: 0470-70 48 00 för mer information.  Du är alltid varmt välkommen tillbaka som medlem, om du så önskar.