Gospelkören Schola gospel övar i Mjölkuddskyrkan i Luleå. Män och kvinnor i blandade åldrar sjunger under ledning av Ida Bo-Sturesdotter Eriksson.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Bergunda damkör (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (Tisdagar kl 17.30 eller kl 19.00 i Bergunda församlingshem)

Uppehåll tills vidare

På grund av coronapandemin övar i i två olika grupper.

Tid och plats

Grupp 1. Tisdagar kl 17.30-18.30 i Bergunda församlingshem.
Grupp 2. Tisdagar kl 19.00-20.00 i Bergunda församlingshem.

Information och anmälan

Dorothea Knust

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.