Gospelkören Schola gospel övar i Mjölkuddskyrkan i Luleå. Män och kvinnor i blandade åldrar sjunger under ledning av Ida Bo-Sturesdotter Eriksson.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Bergunda damkör (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (Tisdagar kl 17.30 eller kl 19.00 i Bergunda församlingshem)

Uppehåll tills vidare

På grund av coronapandemin övar i i två olika grupper.

Tid och plats

Grupp 1. Tisdagar kl 17.30-18.30 i Bergunda församlingshem.
Grupp 2. Tisdagar kl 19.00-20.00 i Bergunda församlingshem.

Information och anmälan

Dorothea Knust

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.