Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon:+46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning steg för steg

När en nära anhörig gått bort är sorgen den mest närvarande. Samtidigt behöver man ta beslut om en mängd saker kring begravningen. Här följer en stegvis och praktisk hjälp kring de beslut man behöver ta.

1. Att anlita en begravningsbyrå

Det finns mycket som man som efterlevande kan göra själv, till exempel bokningar och planering av ceremoni och minnesstund. Det vanligaste är dock att man tar hjälp av en begravningsbyrå med det praktiska kring en begravning. Hur mycket det kostar beror till största delen på vilka tjänster man beställer. Val av kista, urna, gravsten, annons och arrangemang kring minnesstunden påverkar slutsumman. 

 

2. Den avlidnas önskemål

Ta reda på om den avlidna hade några särskilda önskemål om sin begravning. I möjligaste mån skall den avlidnas vilja styra valen kring den kommande begravningen. Många gånger är dock önskemålen inte helt uttalade, och frågor som du som anhörig behöver fatta beslut om i detta läge är i så fall:

  • Kremering eller jordbegravning
  • Val av ceremoni
  • Boka tid och lokal för ceremonin
  • Boka plats för minnesstund
  • Välj en gravplats eller minneslund

 

3. Boka tid och plats för ceremoni

En ceremoni med kista måste hållas senast inom 30 dagar från dödsfallet. Därför är det bra att så snart som möjligt kontakta Kyrkogårdsförvaltningen för val av tid och plats för ceremonin. Har du valt att kontakta en begravningsbyrå sköter de bokningen.

Om den avlidna var medlem i Svenska kyrkan erbjuds kostnadsfritt en begravningsgudstjänst i valfri kyrka eller kapell i Svenska kyrkan Västerås. Övriga ceremonier är välkomna i kapellen på Hovdestalunds kyrkogård. Om den avlidna skall begravas på annan ort än där personen var folkbokförd kontaktas den lokala huvudmannen på den ort som önskas.

Läs mer om val av ceremoni

Val av kyrka eller kapell

 

4. Val av begravningsplats och enskild grav

Gravsättning av kista sker i regel i anslutning till ceremonin. I dessa fall måste man i god tid före ha valt ut den plats där gravsättningen skall ske. Finns det inte en gravrätt att tillgå så bokar du ett besök hos Kyrkogårdsförvalningen för att se ut en gravplats.

Har du valt kremering finns det ingen anledning att jäkta fram ett beslut. Enligt svensk lag har man upp till ett år på sig innan askan måste gravsättas. Efter ceremonin och kremeringen är genomförd kan därför de anhöriga i lugn och ro bestämma om var askan skall gravsättas, hur gravanordningen skall utformas eller om man vill ansöka om att få sprida askan i hav eller i natur. Det kan vara bra att tänka på att gravfriden är mycket stark i svensk lagstiftning. Det innebär att det med få undantag går att få tillstånd att flytta redan gravsatt stoft eller aska.

Kremering eller jordbegravning

Val av begravningsplats

Val av gravskick

Gravanordning

 

5. Inbjudan/Annonsering

Ett vanligt sätt att informera om ett dödsfall och inbjuda till avskedsceremoni är att annonsera i den lokala tidningen. Om den läggs upp före begravningen finns möjlighet att informera om tidpunkt för begravning, eventuell minnesstund och önskemål kring klädsel och gåvor, till exempel stöd till någon fond. Anlitar du en begravningsbyrå brukar de ta hand om detta.

Planera en minnesstund

Lokal för minnesstund

 

6. Val av kista

Oavsett begravningsform, måste den avlidna förvaras och transporteras i en kista. Gravsättning av den avlidna får aldrig ske utan kista. Under ceremonin kan kistan täckas av ett bårtäcke.

Bårtäcke

 

7. I väntan på begravning

Efter svepningen (när den avlidna får de kläder som önskas och läggs i en kista) transporteras kistan från bårhuset till en bisättningslokal som Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller. I anslutning till bisättningslokalen finns ett visningsrum där de som önskar kan få se den avlidna en sista gång.