Foto: Alex & Martin /Ikon

Begravning steg för steg

När en nära anhörig gått bort är sorgen den mest närvarande. Samtidigt behöver man ta beslut om en mängd saker kring begravningen. Här följer en stegvis och praktisk hjälp kring de beslut man behöver ta.

1. Att anlita en begravningsbyrå

Det finns mycket som man som efterlevande kan göra själv, till exempel bokningar och planering av ceremoni och minnesstund. Du kan även välja att inte ha någon ceremoni alls. Det vanligaste är dock att man tar hjälp av en begravningsbyrå med det praktiska kring en begravning.

 

2. Den avlidnas önskemål

Ta reda på om den avlidna hade några särskilda önskemål om sin begravning. I möjligaste mån ska den avlidnas vilja styra valen kring den kommande begravningen. Många gånger är dock önskemålen inte helt uttalade, och frågor som du som anhörig behöver fatta beslut om i detta läge är i så fall: Kremering eller jordbegravning, val av ceremoni eller ingen ceremoni, boka tid och lokal för ceremoni, boka plats för minnesstund och välja en gravplats eller minneslund.

 

3. Boka tid och plats för ceremoni

En ceremoni med kista måste hållas senast inom 30 dagar från dödsfallet. Om kistan ska kremeras gäller 25 dagar. De flesta väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå, så sköter de bokningen. Annars är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen eller Svenska kyrkans bokning.

Som medlem i Svenska kyrkan har du tillgång till alla kyrkor och kapellen på Hovdestalund. Kapellen på Hovdestalund är tillgängliga för alla, oavsett tro eller medlemskap i ett trossamfund. Du kan välja om rummet ska vara smyckat med eller utan religiösa symboler.

Läs mer om val av ceremoni

Val av kyrka eller kapell

 

4. Val av begravningsplats och enskild grav

Gravsättning av kista sker i regel i anslutning till ceremonin. Då måste du i god tid före ha valt ut den plats där gravsättningen skall ske. Finns det inte redan en gravplats bokar du ett besök hos kyrkogårdsförvalningen för att se ut en gravplats. Väljer du kremering har du ett år på dig från kremationsdatumet innan askan måste gravsättas. Efter ceremoni och kremering kan i så fall de anhöriga i lugn och ro bestämma var askan skall gravsättas.

Kremering eller jordbegravning

Val av begravningsplats

Val av gravskick

Gravanordning

 

5. Inbjudan/Annonsering

Ett vanligt sätt att informera om ett dödsfall och inbjuda till avskedsceremoni är att annonsera i den lokala tidningen. Om den läggs upp före begravningen finns möjlighet att informera om tidpunkt för begravning, eventuell minnesstund och önskemål kring klädsel och gåvor, till exempel stöd till någon fond. Anlitar du en begravningsbyrå brukar de ta hand om detta.

Planera en minnesstund

Lokal för minnesstund

 

6. Val av kista

Oavsett begravningsform, måste den avlidna förvaras och transporteras i en kista.
Under ceremonin kan kistan täckas av ett bårtäcke.

Bårtäcke

 

7. I väntan på begravning

Efter svepningen (när den avlidna får de kläder som önskas och läggs i en kista) transporteras kistan till en bisättningslokal. I anslutning till den finns ett visningsrum där de som önskar kan få se den avlidna en sista gång.

Gravanordning

En gravanordning är en gravsten, ett kors eller annan gravutsmyckning.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är ett vackert tyg som läggs över kistan och kan användas istället för blommor. Bårtäcken i olika utföranden finns att låna till begravningsakten, men får i regel endast användas i just den kyrkan det tillhör.