Foto: Henrik Mill

Kremering eller jordbegravning

Kremering
En kremering innebär att kistan med den avlidna transporteras till ett krematorium där den förbränns till aska. Kostnaden för kremeringen ingår i begravningsavgiften. Efter kremeringen placeras askan i den urna de efterlevande beställt. En kremering skall ske senast 30 dagar efter dödsfallet i regel efter att en begravningsgudstjänst eller annan ceremoni har hållits för den avlidna. I Västerås finns krematoriet på Hovdestalunds kyrkogård.
För att säkerställa att kremation sker inom de lagstadgade 30 dagarna måste en begravningsceremi hållas senast 25 dagar efter dödsfallet.

 

Jordbegravning
Gravsättning i kista. En kistbegravning kan avslutas ute vid gravplatsen eller i ceremonilokalen. I det första fallet sker gravsättning som en del av begravningsceremonin i närvaro av de anhöriga. I det andra fallet lämnar de anhöriga över gravsättningen till Kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning av kista skall ske senast 30 dagar efter dödsfallet.