Foto: Henrik Mill

Gravskick

Kistgravplats
En kistgrav är kanske det gravskick de flesta tänker på när de ser en kyrkogård. I en kistgrav kan även urnor gravsättas. Gravrätten varar i 25 år. Gravplatsen måste vara utmärkt med antingen en gravrabatt eller en gravanordning exempelvis gravsten eller kors. Det finns regler för hur gravanordningen får se ut och hur den ska monteras. Kontakta din begravningsbyrå eller kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

 

Urngravplats
Påminner mycket om kistgraven men här gravsätts enbart urnor. Samma regler gäller som för kistgraven.

 

Askgravplats
En askgravplats är en gravplats med plats för två urnor med gravrätt i 25 år. En namnplatta sätts upp och anhöriga får endast smycka graven med snittblommor i vasen som är monterad på gravstenen samt gravljus under perioden den 25 oktober till och med veckan efter påsk. Du betalar en engångskostnad i samband med gravsättningen där bland annat gravskötsel ingår.

 

Askgravlund
Är en minneslund där namnplatta sätts upp på en gemensam plats i askgravlunden. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet. Istället finns en gemensam smyckningsplats för detta. Denna gravsättningsform medför en liten kostnad för namnplattan. Skötseln av askgravlunden ombesörjs av kyrkogårdsförvaltningen.

 

Minneslund
En minneslund är ett helt anonymt gravområde utan markerade gravar. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet. Istället finns en gemensam smyckningsplats för detta. Skötseln av minneslunden ombesörjs av kyrkogårdsförvaltningen.

 

Sprida askan själv
Det blir mer och mer vanligt med önskemål om att sprida askan på annan plats än kyrkogården. För att få göra det måste man ansöka hos länsstyrelsen i det län man vill sprida askan om ett godkännande.

 

Gravsättning på annan ort
Du kan välja att gravsätta din anhöriga på valfri plats i hela landet. Kontakta begravningshuvudmannen som ansvarar för den begravningsplats du valt för att försäkra dig om att det inte finns några hinder. Sker gravsättning på en plats utanför Västerås betalar dödsboet transporten av kistan eller urnan. Som anhörig har man dock tillåtelse att transportera kistan eller urnan själv. Du måste i sådana fall kvittera ut kistan/urnan samma dag du reser och lämna den till kyrkogårdsförvaltningen på den andra orten när du anländer. Observera att det inte är tillåtet att förvara kistan/urnan hemma i väntan på gravsättning.

 

Flytt av aska eller stoft
Om gravfriden.
När man ska välja gravplats är det den avlidnas önskan som i första hand ska följas. Om den inte är känd gäller det att fundera över ett alternativ som verkligen passar de efterlevande på lång sikt. Gravfriden innebär att den döda skall få vila i frid. Efter gravsättningen är det därför mycket svårt att få tillstånd till flytt av kista eller aska. Att anhöriga flyttat från orten eller att man ångrat sig är inga giltiga skäl för att bryta gravfriden.