Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon:+46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskick

Kistgravplats
Kista med den avlidna sänks ned i grav med gravrätt i 25 år eller längre om man väljer att förlänga den. En kistgrav kan rymma två kistor. Arbetet med att öppna och fylla igen graven ingår i begravningsavgiften. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten. Plantering, ansvar för skötseln samt eventuell gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

 

Urngravplats
Urna placeras i enskild grav med gravrätt i 25 år. En urngrav kan rymma upp till nio urnor. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten och ansvar för plantering, skötsel och gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

 

Askgravplats
En askgravplats är en enskild grav med plats för två urnor med gravrätt i 25 år. I avgiften ingår montering av en namnplatta. Anhöriga kan själva smycka graven med snittblommor i vas, och gravljus från 25 oktober till och med veckan efter påsk. Bortplockning av dessa ingår också i avtalet. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

 

Askgravlund
En askgravlund är ett gravområde utan markerade gravar. En askgravlund är heller inte anonym, då en namnplatta med den avlidnas namn sätts upp på en gemensam plats i askgravlunden. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet. Istället kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna för ljuständning och placering av snittblommor. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen av askan.

 

Minneslund
En minneslund är ett helt anonymt gravområde utan markerade gravar. Informationen om vilka som är gravsatta i en minneslund kan dock sökas i gravböcker via Kyrkogårdsförvaltnningens expedition. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna för ljuständning och placering av snittblommor. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen av askan.

 

Gravsättning på annan ort
Du kan välja att gravsätta din anhöriga på valfri plats i hela landet. Kontakta församlingen som ansvarar för den begravningsplats du valt för att försäkra dig om att det inte finns några hinder. Sker gravsättning på en plats utanför Västerås betalar dödsboet transporten av kistan eller urnan. Som anhörig har man dock tillåtelse att transportera kistan eller urnan själv. Du måste i sådana fall kvittera ut kistan/urnan samma dag du reser och lämna den till kyrkogårdsförvaltningen på den andra orten när du anländer. Observera att det generellt inte är tillåtet att förvara kistan/urnan hemma i väntan på gravsättning.

 

Strö aska i naturen
För att få strö ut aska efter en avliden på en annan plats än en begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan inte bevilja tillstånd i förväg för en levande person. Om du är osäker på om någon anhörig eller närstående till den avlidna motsätter sig att askan ska strös ut, ska du kontrollera detta innan du lämnar in ansökan. Innan du skickar in din ansökan måste du intyga på heder och samvete att någon anhörig eller närstående till den avlidna inte motsätter sig att askan strös ut.

 

Flytt av aska eller stoft
Om gravfriden.
När man ska välja gravplats är det den avlidnas önskan som i första hand ska följas. Om den inte är känd gäller det att fundera över ett alternativ som verkligen passar de efterlevande på lång sikt. Gravfriden innebär att den döda skall få vila i frid. Efter gravsättningen är det därför mycket svårt att få tillstånd till flytt av kista eller aska. Att anhöriga flyttat från orten eller att man ångrat sig är inga giltiga skäl för att bryta gravfriden.