Någon i rosa tygskor står på tå på en pall inne på ett bibliotek.
Foto: Katja Kircher /Mostphotos/Ikon

Campusdiakon och campuspräst

Är du student eller medarbetare vid Campus Varberg?

Vi finns som samtalsstöd för studenter och medarbetare på campus. Ett samtal kan handla om allt mellan himmel och jord. Samtalen förs under tystnadsplikt.  Alla är välkomna, oberoende av religion, kön eller sexuell läggning – troende eller inte troende. Och du, det är gratis. 

 

En ungdom sitter med mobiltelefonen.

Livsstilsverktyget

Ett nytt sätt att befrämja existentiell hälsa har utvecklats vid svenska universitet med stöd av Svenska kyrkan