Nu är vår barnkyrka i Ringarum invigd

Söndagen 3 oktober hade vi pampig invigning av vår nytillverkade barnkyrka i Ringarums kyrka.

Under pandemin har vi jobbat med att färdigställa en barnkyrka som kommer att finnas i koret i Ringarums kyrka. Meningen är att man kan som barn ”leka kyrka” med hjälp av den. Det finns ett altarskåp, som snickrats av Patrik Sörman, finsnickare i Ringarum och prästkläder samt olika lådor för dop, vigsel, nattvard och gudstjänst. Man kan även visa hur en begravning går till med hjälp av en liten kista.
Vår flanellograf har också fått nytt användningområde för i altarskåpet finns en altartavla där bibelberättelserna kan få liv genom figurerna.
Kyrkan kommer också att användas i vår undervisning.

Invigningen blev en gudstjänst helt i barnperspektiv, där Jacob Sernheim tog sig ned till barnens nivå. Även mässan firades med utgångspunkt från barnaltaret.
Hä nedan finns några bilder från invigningen.

Barnen jobbar med atartavlan