Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

i Valbo-Hedesunda pastorat, mandatperioden 2022-2025

De förtroendevalda fattar beslut kring pastoratets olika verksamheter.
Vart fjärde år väljs de förtroendevalda i kyrkovalet.

Kyrkofullmäktige

Åsa Andersson
Kajsa Berg
Anders Berglund
Niclas Berglund
Mårten Bjöörn
Kerstin Drugge
Kenneth Ekberg
Anneli Ekholm
Kerttu Eriksson
Per Erlandsson
Boel Fredriksson
Anna-Lena Friman
Ellinor Hedblom
Linn Louise Henny Hofrén
Ing-Britt Holmblad
Erik Holmestig
Alexander Jonsson
Marie-Ann Kruhsberg
Maria Malmqvist
Mikael Nilsson
Sten-Erik Nilsson, ordförande
Birgitta Persson
Nicole Reimer Johansson
Ratko Rupar
Marianne Rupar
Elisabet Selinus
Lii Tjörneryd
Anna Wretblad
Tord Åhlstrand
Peter Åström

Kyrkorådet

Eva Andersson
Anders Berglund
Niclas Berglund
Mårten Bjöörn
Kenneth Ekberg, ordförande
Anneli Ekholm
Boel Fredriksson
Anna-Lena Friman
Alexander Jonsson
Mia-Marie Kjellgren, kyrkoherde
Marie-Ann Kruhsberg
Mikael Nilsson
Sten-Erik Nilsson
Anette Stål
Anna Wretblad
Tord Åhlstrand
Peter Åström