Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoval

Den 17 september var det val i Svenska kyrkan. Det slutgiltiga resultatet kan du nu ta del av.

Söndagen den 17 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har alla medlemmar som fyllt 16 år möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem vill du ge ditt förtroende?

DET HÄR VÄLJER DU TILL I KYRKOVALET

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Vadstena pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige i Linköping stift är dess högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

 

Din röst i kyrkovalet påverkar vad Svenska kyrkan gör.

De här fyra nomineringsgrupperna kan du rösta på i valet till Kyrkofullmäktige i Vadstena pastorat. I vallokalen väljer du en vit valsedel med nomineringsgruppens namn. Om du vill kan du personrösta genom att markera maximalt tre namn,

Val till stiftet - regionalt
Val till kyrkomötet - nationellt

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Frimodig kyrka
Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipalitiskt obundna i Svenkska kyrkan, POSK
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska kyrkan

För att se vilka nomineringsgrupper och personer du kan välja på regional och nationell nivå kan du också gå in på kandidatvisning.svenskakyrkan.se.

HUR GÅR DET TILL ATTT RÖSTA - RENT PRAKTISKT?

I vallokalen gör du så här:
1. Du tar valsedlar (tre olika val, vita, rosa och gula).
2. Du får valkuvert av valförrättaren.
3. Du går in bakom en ledig skärm.
4. Du lägger dina utvalda valsedlar - en i varje kuvert.Om du vill kan du personrösta genom att markera maximalt tre namn per valsedel. Du får inte stryka namn.
5. Du legitimerar dig och lämnar kuverten till valförrättaren.
6. Klart!

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röst-sammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blirklara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Nomineringsgruppen För kyrkans väl är på grund av valtekniska problem inte möjliga att rösta på i kyrkovalet 2017.

mer om valet

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då får alla medlemmar rösta fram vilka som ska styra lokalt i Vadstena, i Linköpings stift eller i Kyrkomötet på nationell nivå. Från och med 16 års ålder får man rösta. För att ställa upp i valet måste man vara 18 år. Söndagen den 17 september 2017 är valdag och två veckor innan kan man förtidsrösta.

Broschyren Att ställa upp i kyrkovalet (pdf)

Läs mer på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Om du vill veta mer om valet kan du också kontakta valnämndens ordförande Anna-Lena Rapp. Telefon 0143-107 47, 070-321 81 34. E-post: annalena.rapp@telia.com.