Kyrkoval

Den 19 september var det val i Svenska kyrkan.

Preliminärt resultat för val till kyrkofullmäktige 2021 i Vadstena pastorat

Andel röster i procent

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 23,95%

FRIMODIG KYRKA (FK) 3,91%

För Dals församling i Vadstena pastorat (DAL) 19,84%

För Kyrkans Väl i Vadstena pastorat (FKV) 12,44%

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 39,88%

Röstfördelning 2021

Procent, antal röster och mandat (totalt 21 mandat).

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)
23,95 
233
5

FRIMODIG KYRKA (FK)
3,91
38
1

För Dals församling i Vadstena pastorat (DAL)
19,84
193
4

För Kyrkans Väl i Vadstena pastorat (FKV)
12,44
121
3
 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
39,88
388
8

Röstfördelning 2017

Procent, antal röster och mandat (totalt 25 mandat).

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)
24,88
253
6

FRIMODIG KYRKA (FK)
5,31
54
1

För Dals församling i Vadstena pastorat (DAL)
27,83
283
7

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
41,99
427
11

Valdeltagande

2021: 22,75%
2017: 22,65%

Förändring valdeltagande: 0,10 procentenheter
Antal valdistrikt vars röster redovisats: 2 av 2
Antal röstberättigade: 4 396
Avgivna röster: 1 000
Giltiga röster: 973
Ogiltiga röster: 27

Din röst i kyrkovalet påverkar vad Svenska kyrkan gör.

De här fem nomineringsgrupperna kan du rösta på i valet till Kyrkofullmäktige i Vadstena pastorat. I vallokalen väljer du en vit valsedel med nomineringsgruppens namn. Om du vill kan du personrösta genom att markera maximalt tre namn.

Söndagen den 19 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har alla medlemmar som fyllt 16 år möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem vill du ge ditt förtroende?

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Vadstena pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige i Linköping stift är dess högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

 

HUR GÅR DET TILL ATTT RÖSTA - RENT PRAKTISKT?

I vallokalen gör du så här:
1. Du tar valsedlar (tre olika val, vita, rosa och gula).
2. Du får valkuvert av valförrättaren.
3. Du går in bakom en ledig skärm.
4. Du lägger dina utvalda valsedlar - en i varje kuvert.Om du vill kan du personrösta genom att markera maximalt tre namn per valsedel. Du får inte stryka namn.
5. Du legitimerar dig och lämnar kuverten till valförrättaren.
6. Klart!

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röst-sammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet: i vallokalen, med bud, med brev eller förtidsröstning i lokal.
Valdagen är den 19 september 2021. Då röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Röstkortet får du hem i brevlådan några veckor före valet. Du tar med dig röstkortet och din legitimation. I vallokalen finns det valsedlar på alla de nomineringsgrupper som ställer upp i valet inom det område där du bor.

Valsedlarna har olika färg
Man röstar genom att välja de valsedlar med den eller de nomineringsgrupper som man vill rösta på. Valsedlarna har tre olika färger för att skilja de olika valen åt. För val till kyrkofullmäktige, som rör församlingar och pastorat lokalt, är det vita valsedlar. Val till stiftsfullmäktige, som rör stiften på regional nivå, är det rosa valsedlar. För kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå, är det gula valsedlar.

I vallokalen
Valsedlarna finns i lokalen där du röstar. När du kommer dit möter du en valarbetare som kontrollerar att du har kommit till rätt vallokal. När det är din tur visar en valarbetare dig till ett ledigt ”valbås”, ett avskilt utrymme där du kan rösta utan att någon ser vad du röstar på. Du lägger en valsedel per val i vart och ett av de tre kuverten. Det vill säga, ett kuvert ska innehålla en vit valsedel, ett kuvert en rosa valsedel och ett kuvert ska innehålla en gul valsedel. Kuverten ska vara stängda. När du har stoppat ned valsedlarna och stängt kuverten går du fram till bordet för att lämna över kuverten. Först får du visa ditt röstkort och din legitimation och du prickas av i röstlängden. Det är en kontroll som görs för att försäkra sig om att ingen ska kunna fuska och utge sig för att vara någon annan, eller försöka rösta mer än en gång. Därefter får du lämna över kuverten och personen som tar emot dem stoppar ner kuverten i tre olika låsta lådor medan du ser på. Då ser du att dina röster har tagits om hand på rätt sätt.

Du kan förtidsrösta
Man kan förtidsrösta på flera sätt. Det finns förtidsröstningslokaler öppna från måndagen den 6 september till och med valdagen den 19 september. På röstkortet finns en lista över lokaler där du kan förtidsrösta på valdagen, i närheten av där du bor, och deras öppettider, men du kan förtidsrösta över hela landet. Ta med dig ditt röstkort och din legitimation. Alla ställen där du kan förtidsrösta finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Att rösta i vallokal och förtidsrösta är inte samma sak
Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Glöm inte legitimation! I vallokalen prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnorna.
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19:e september. Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Rösta med bud
Har du inte möjlighet att gå och rösta kan du rösta med bud. Budet lämnar din röst i din vallokal eller i en förtidsröstningslokal där du bor. Du behöver ditt röstkort och ett brevröstningspaket. Det går att skicka efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns det instruktioner om hur du ska göra.

Förtidsrösta via brev
Slipp trängseln och rösta via brev istället. Du behöver ditt röstkort och ett brevröstningspaket. Det går att skicka efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns det instruktioner om hur du ska göra. Läs informationen noga.

Om du inte hittar ditt röstkort kan du beställa ett nytt på svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också få det utskrivet på pastorsexpeditionen.

Val till stiftetsfullmäktige
Rosa valsedel

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
FRIMODIG KYRKA
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska Kyrkan

Val till kyrkomötet
Gul valsedel

Alternativ för Sverige
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
FRIMODIG KYRKA
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska Kyrkan

För att se vilka nomineringsgrupper och personer du kan välja på regional och nationell nivå kan du också gå in på kandidatvisning.svenskakyrkan.se.

Viktiga steg för demokratin

Höstens kyrkoval närmar sig nu snabbt. När vi går in i förtidsröstningslokalen eller vallokalen är vi del av en demokratisk tradition som är lätt att ta för given. Gör inte det. Bara ett par generationer bort fanns inga allmänna val – för alla. Min farmor Maggie blev myndig 1920. Först året därpå blev det möjligt för henne och för andra kvinnor rösta för första gången. Demokrati är inte självklart, och bästa sättet att värna den är att använda den.

När Svenska kyrkans kyrkotillhöriga röstar i kyrkovalet visar vi ett konkret engagemang för den kyrka som hela 60 procent av Sveriges befolkning tillhör. Kyrkan bildar ett finmaskigt nät över hela landet och finns närvarande i städer, på småorter och på landsbygden. Kyrkan bärs upp av bland annat de förtroendevalda, de som du nu har chans att rösta fram.

När jag tittar på listan över de som kandiderar till församlingar i Linköpings stift ser jag en imponerande bredd. Här finns frisörer, professorer, travtränare, lärare, läkare, kockar, undersköterskor, chaufförer… En del är studenter, andra är pensionärer. De bor i stadskärnor, förorter och småbyar.

Biskop Martin Modéus Foto: Katarina Sandström Blyme

Olikheterna berikar. För att tala med Paulus ord, i Romarbrevet 12: 4–5:

”Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra”.

Alla delar är lika nödvändiga, vi är en folkkyrka, och vi hjälps åt – till exempel genom att rösta.

I kyrkovalet har man rösträtt från det att man fyllt 16 år, det glöms ibland bort. Du som är mor- eller farförälder eller förälder, ta alltså med din 16-åring till förtidsröstningen eller på valdagen. Och du som är 16 år och äldre, påminn dina föräldrar och mor- och farföräldrar att det är dags att rösta!

Tillsammans tar vi ansvar för kyrkan i nuet och framtiden

Martin Modéus
biskop i Linköpings stift

mer om valet

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då får alla medlemmar rösta fram vilka som ska styra lokalt i Vadstena, i Linköpings stift eller i Kyrkomötet på nationell nivå. Från och med 16 års ålder får man rösta. För att ställa upp i valet måste man vara 18 år. Söndagen den 19 september 2021 är valdag och två veckor innan kan man förtidsrösta.

Broschyren Att ställa upp i kyrkovalet (pdf)

Läs mer på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Om du vill veta mer om valet kan du också kontakta valnämndens ordförande Bo Johansson. Telefon:  070-551 16 70. E-post: eggeby54@gmail.com.