Foto: Sara Bruggeman

Alla helgons dag på kyrkogårdarna

På alla helgons dag brukar många besöka kyrkogårdarna och sina anhörigas gravar. Där kan du tända ljus, lyssna på musik och samtala med en präst, diakon eller kyrkogårdspersonal. Av omsorg uppmuntrar vi i år till att visa varandra extra hänsyn och tänka på att hålla avstånd.

Välkommen till kyrkogårdarna i Uppsala

På alla helgons dag den 31 oktober är kyrkogårdarna bemannade mellan kl. 12–19.

Personalen är väl synliga i reflexvästar och svarar gärna på frågor om gravskötsel och kyrkogårdarna eller hur du hittar en specifik grav.

Kl. 15 tänder Uppsala kyrkogårdar marschaller på kyrkogårdarna. 

Program

GAMLA KYRKOGÅRDEN

Personal finns på plats mellan kl. 12–19 vid Stillhetens kapell och gamla gravkapellet.

  • I år ges två musikandakter i Stillhetens kapell, med samma anpassningar och regler som gäller vid andra gudstjänster och sammankomster.

kl. 13–18. Stillhetens kapell är öppet. I kapellet spelas lugn och rofylld musik.

kl. 14. Musikandakt i Stillhetens kapell. Kristin Windolf, präst. Britt-Marie Helgesson, präst. Anna Lindgren, musiker.

kl. 14.30–15.30. Präst finns tillgänglig för samtal i Stillhetens kapell.

kl. 15. Marschaller tänds på kyrkogården.

kl. 16. Musikandakt i Stillhetens kapell. Kristin Windolf, präst. Britt-Marie Helgesson, präst. Anna Lindgren, musiker.

kl. 16.30–17.30. Präst finns tillgänglig för samtal i Stillhetens kapell. 

Berthåga kyrkogård

Personal finns på plats mellan kl. 12–19 vid Trädkyrkan och minneslunden. 

kl. 12–19. Musik i Trädkyrkan. Lyssna till klassisk musik i en smyckad och marschallbelyst utomhuskatedral. 

kl. 15. Marschaller tänds på kyrkogården.

kl. 13–18. S:t Eriks kapell är öppet. I kapellet spelas stillsam musik.

VAKSALA, HAMMARBY OCH GAMLA UPPSALA kyrkogård

Mellan kl. 12–19 finns personal tillgängliga vid eldkorgarna. 

kl. 15. Marschaller tänds på kyrkogårdarna.

Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som råder. Var rädda om varandra och tänk på att hålla avstånd.