Foto: Anders Damberg

Visningar av Uppsala domkyrka

Att delta i en guidad visning av domkyrkan eller museet Skattkammaren gör ditt besök extra minnesvärt. Titta i lugn och ro medan guiden berättar och svarar på frågor. Du ser och lär sådant som du annars inte hade upptäckt!

Domkyrkans visningsverksamhet vänder sig till alla. Vi anpassar visningen efter deltagarnas ålder och förutsättningar. Meddela gärna vid bokning om ni vill att guiden betonar en viss tidsperiod eller ämnesområden. 

Vi erbjuder visning av domkyrkan, museet Skattkammaren och av utemiljön nära domkyrkan. Det är däremot inte möjligt att besöka domkyrkans torn.

För enskilda besökare finns öppna visningar på bestämda tider. Grupper är välkomna att boka egen visning. Läs mer om öppna och bokade visningar nedan.

Öppna Visningar av domkyrkan

Visningarna nedan är gratis med max 15 deltagare. Hämta din biljett före visningsstart (se nedan). Ingen förbokning. Tänk på att hålla avstånd till övriga deltagare! Reservation för ändringar.

12.30 söndagar svenska (biljett hos dörrvaktmästaren vid huvudentrén/västra porten från 11.30)
12.30 första lördagen i månaden engelsk visning: 4 sep, 2 okt, 6 nov, 4 dec (biljett i Katedralbutiken från 10.00 samma dag)
13.45 första och tredje söndagen i månaden visning av museet Skattkammaren: 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec, 2 jan (obs! – max 8 deltagare, biljett i Katedralbutiken från 12.30 samma dag)

Temavisningar hösten 2021
lör 11 sep 10.30 och 13.00 Familjevisning: Domkyrkospanarna
sön 24 okt 15.30 Kvinnor i domkyrkan
lör 11 dec 11.00 Symboler i domkyrkan

Välkommen också att upptäcka domkyrkan på egen hand! En enkel guidefolder (10 kr) och domkyrkans guidebok finns vid och i Katedralbutiken, personalen i butiken tar gärna emot frågor.

Hösten 2021 erbjuder vi inga visningar av museet Skattkammaren men den är öppen att besöka på egen hand.

Aktuell information hittar du även i webbkalendariet Det händer i domkyrkan på startsidan www.uppsaladomkyrka.se

BOKADE VISNINGAR

Grupper av alla slag kan boka egen visning. Kontakta oss för information om vissa begränsningar av visningsverksamheten på grund av coronapandemin.
De vanligaste visningsspråken är svenska eller engelska men ofta kan vi ordna visning även på finska, tyska, franska, spanska, italienska och ryska. Boka din visning via mejl eller ring 018-430 36 16.

Skolvisningar med olika teman presenteras i foldern Skolvisningar i Uppsala domkyrka läsåret 2021–22 samt på en särskild sida för skolvisningar. Vi erbjuder visningar för skolor som ett led i den fördjupning läroplanen föreskriver. Finns särskilda behov i gruppen så informera gärna om det vid bokningen. Om behoven i klassen är olika kan en gruppindelning göras för att möta dessa.

Utöver basutbudet kan särskilda konfirmandvisningar erbjudas. Läs mer om Upplev din domkyrka - visningar för konfirmander. 

Domkyrkan

Berätta gärna när du bokar om din grupp är intresserad av något särskilt eller vill ha en mer allmän visning. Våra guider kan lägga särskild vikt vid olika tidsperioder eller ämnen, till exempel kvinnor med anknytning till Uppsala domkyrka, symboler i kyrkorummet med mera.

Skattkammaren

I Skattkammaren finns unika textilier från medeltiden och föremål från domkyrkans kungliga gravar. Museet är tyvärr inte tillgängligt med rullstol eller rollator på grund av besvärliga utrymningsvägar. Från mitten av oktober 2021 tar vi återigen mot mindre grupper för visning av Skattkammaren, max 8 deltagare. 

Utemiljön kring domkyrkan

Domkyrkan omges av historiska byggnader. Guide kan berätta mer om dem och om domkyrkan under en stadsvandring i närmiljön.

PRISER

Skolklasser från Uppsala stift*: 0 kr

Skolklasser från andra stift: 600 kr. 900 kr om både kyrkorum och museum.

Församlingsgrupper från olika samfund: 1200 kr.

Övriga grupper: 1500 kr. 2000 kr om både kyrkorum och museum/stadsvandring.

Vid vuxenvisning i Skattkammaren tillkommer grupprabatterad entréavgift till museet: 45 kr/deltagare.

Vid visning efter domkyrkans ordinarie öppettid tillkommer vaktmästarkostnad: 550 kr/påbörjad timme efter kl 18.00. 

Om gruppen behöver delas och ha två guider är priset gånger två.

* Uppsala stift omfattar Uppland från Märsta och norrut, Gästrikland och Hälsingland.