Visning av Uppsala domkyrka
Foto: Johan Nilsson

Visningar av Uppsala domkyrka

Att delta i en guidad visning av domkyrkan eller museet Skattkammaren gör ditt besök extra minnesvärt. Titta i lugn och ro medan guiden berättar och svarar på frågor. Du ser och lär sådant som du annars inte hade upptäckt!

VISNINGAR I DOMKYRKAN hösten 2020

Under hösten begränsar vi antalet deltagare vid både bokade och öppna visningar med anledning av coronapandemin: Max 12 personer. (Gruppstorlek vid skolklassbesök avgörs i samband med bokning.) 

Vid öppen visning: Anmäl dig i Katedralbutiken före visningsstart för att få deltagarmärke. Tänk på att hålla avstånd till övriga deltagare! Reservation för ändringar.​
Söndagar 12.30 Visning av domkyrkan (svenska)
Söndagar i aug-sep 13.45 Stadsvandring med domkyrkoperspektiv (utomhus, svenska)
Första lördagen i månaden 12.30 Engelsk visning av domkyrkan: 5 sep, 3 okt, 7 nov, 5 dec.
Temavisningar
söndag 11 okt 15.30 Kvinnor i domkyrkan 
söndag 22 nov 15.30 Symbolvandring i domkyrkan
Domkyrkans museum Skattkammaren är öppen för eget besök men det blir inga guideledda visningar där under hösten 2020.

 Välkommen!

Domkyrkans visningsverksamhet vänder sig till alla. Vi anpassar visningen efter deltagarnas ålder, behov och förutsättningar. Kanske har gruppen också önskemål om att guiden betonar en viss tidsperiod eller särskilda ämnesområden vid till exempel skolvisning. 

Vi erbjuder visning av domkyrkan, museet Skattkammaren och av utemiljön nära domkyrkan. Det är däremot inte möjligt att besöka domkyrkans torn.

För enskilda besökare finns öppna visningar på bestämda tider. Grupper är välkomna att boka egen visning. Läs mer om öppna och bokade visningar nedan.

Visningar för skolklasser och -grupper hittar du här.

Öppna Visningar av domkyrkan

Visning av domkyrkan (svenska)

Varje söndag kl 12.30. Gratis. Obs! För närvarande max 12 deltagare, hämta ditt deltagarmärke i Katedralbutiken före visning.

Visning av Skattkammaren (svenska)

Första och tredje söndagen i månaden kl 13.45 under höst- och vårtermin. Entréavgift 60 kr för alla som fyllt 17 år. Obs! För närvarande är alla visningar i museet Skattkammaren INSTÄLLDA då det inte går att hålla tillräckligt avstånd till varandra i lokalen.

Engelsk visning av domkyrkan

Första lördagen i månaden kl 12.30 under höst- och vårtermin. Gratis. Obs! För närvarande max 12 deltagare, hämta ditt deltagarmärke i Katedralbutiken före visning.

Stadsvandring med domkyrkoperspektiv

Sista söndagen i månaden kl 13.45 mars-augusti. Extra datum hösten 2020: 23 aug, 30 aug, 6 sep, 13 sep, 20 sep, 27 sep. Gratis. Obs! För närvarande max 12 deltagare, hämta ditt deltagarmärke i Katedralbutiken före visning.

Temavisningar

Söndag 11 okt 15.30 Kvinnor i domkyrkan
Söndag 22 nov 15.30 Symbolvandring i domkyrkan
Obs! För närvarande max 12 deltagare, hämta ditt deltagarmärke i Katedralbutiken före visning.

Öppna visningar vid lov och storhelger

Höstlovsaktivitet: Gå på bildjakt. För barn 5–12 år och medföljande. Efter avslutad bildjakt får du ett litet minne från domkyrkobesöket! Drop in-start 10–11.30 måndag 26, tisdag 27, onsdag 28 okt. Gratis.

BOKADE VISNINGAR

Grupper av alla slag kan boka egen visning. För grupp större än 30–35 personer rekommenderar vi bokning av två guider för bästa möjliga upplevelse. I museet Skattkammaren kan cirka 20 personer få visning samtidigt. De vanligaste visningsspråken är svenska eller engelska men ofta kan vi ordna visning även på finska, tyska, franska, spanska, italienska och ryska. Boka din visning via mejl eller ring 018-430 36 16.

Skolvisningar med olika teman presenteras i foldern Skolvisningar i Uppsala domkyrka läsåret 2020–21 samt på vår särskilda sida för skolvisningar. Vi erbjuder visningar för skolor som ett led i den fördjupning läroplanen föreskriver. Finns särskilda behov i gruppen så informera gärna om det vid bokningen. Om behoven i klassen är olika kan en gruppindelning göras för att möta dessa.

Utöver basutbudet kan särskilda konfirmandvisningar erbjudas. Läs mer om Upplev din domkyrka - visningar för konfirmander. 

Domkyrkan

Berätta gärna när du bokar om din grupp är intresserad av något särskilt eller vill ha en mer allmän visning. Våra guider kan lägga särskild vikt vid olika tidsperioder eller ämnen, till exempel kvinnor med anknytning till Uppsala domkyrka, symboler i kyrkorummet med mera.

Skattkammaren

I Skattkammaren finns unika textilier från medeltiden och föremål från domkyrkans kungliga gravar. Museet är tyvärr inte tillgängligt med rullstol eller rollator på grund av besvärliga utrymningsvägar. Gruppstorlek cirka 20 personer – är gruppen större kan den delas och få visning av kyrkorummet och Skattkammaren växelvis.

Utemiljön kring domkyrkan

Domkyrkan omges av historiska byggnader. Guide kan berätta mer om dem och om domkyrkan under en stadsvandring i närmiljön.

PRISER

Skolklasser från Uppsala stift*: 0 kr

Skolklasser från andra stift: 600 kr. 900 kr om både kyrkorum och museum.

Församlingsgrupper från olika samfund: 1200 kr.

Övriga grupper: 1500 kr. 2000 kr om både kyrkorum och museum.

Vid vuxenvisning i Skattkammaren tillkommer grupprabatterad entréavgift till museet: 45 kr/deltagare.

Vid visning efter domkyrkans ordinarie öppettid tillkommer vaktmästarkostnad: 550 kr/påbörjad timme efter kl 18.00. 

Om gruppen behöver delas och ha två guider är priset gånger två.

* Uppsala stift omfattar Uppland från Märsta och norrut, Gästrikland, Hälsingland samt Heby kommun i Västmanland.