Foto: Anders Damberg

Visningar av Uppsala domkyrka

Att delta i en guidad visning av domkyrkan eller museet Skattkammaren gör ditt besök extra minnesvärt. Titta i lugn och ro medan guiden berättar och svarar på frågor. Du ser och lär sådant som du annars inte hade upptäckt!

This page in English

Domkyrkans visningsverksamhet vänder sig till alla. Vi anpassar visningen efter deltagarnas ålder och förutsättningar. Meddela gärna vid bokning om ni vill att guiden betonar en viss tidsperiod eller ämnesområden. 

Vi erbjuder visning av domkyrkan, museet Skattkammaren och av utemiljön nära domkyrkan. Det är däremot inte möjligt att besöka domkyrkans torn.

För enskilda besökare finns öppna visningar på bestämda tider. Grupper är välkomna att boka egen visning. Läs mer om öppna och bokade visningar nedan.

ÖPPNA VISNINGAR AV DOMKYRKAN

Vi erbjuder öppna visningar året om och extra många på sommaren. Hämta din biljett före visningsstart. Ingen förbokning. Tänk på att hålla lite avstånd till övriga deltagare! Reservation för ändringar.

Sommarvisningar 2022 (27 juni - 21 augusti)

Korta sommarvisningar (45 min) dagligen på svenska och engelska. Vid vigsel, dop eller begravning är visningen utomhus. Visningarna är gratis förutom vid visning av Skattkammaren då en museientréavgift tas ut för alla som fyllt 17 år.

Måndag-lördag
 • 10.00 familjevisning samt engelsk visning
 • 11.00 svensk visning
 • 13.00 svensk visning,
 • 14.00 svensk Skattkammarvisning (max 15 delt),
 • 15.00 engelsk Skattkammarvisning (max 15 delt) och svensk visning,
 • 16.00 engelsk visning.
Söndagar
 • kl 12.30 svensk samt engelsk visning
 • 14.15 svensk samt engelsk visning
 • 15.00 svensk Skattkammarvisning (max 15 delt)
 • 16.00 engelsk Skattkammarvisning (max 15 delt)
 • 17.00 svensk visning

ÖVRIGA TIDER PÅ ÅRET

 • 12.30 varje söndag svensk visning. Gratis, visningsbiljett hos dörrvaktmästaren vid huvudentrén från 11.30.
 • 12.30 första lördagen i månaden engelsk visning: 1 jan. Obs! Från och med februari 2022 ges engelsk visning första söndagen i månaden: 4 sep, 2 okt, 6 nov, 4 dec. Extravisning
 • 13.45 första och tredje söndagen i månaden visning av museet Skattkammaren: 19 juni. Visningsbiljett och entréavgift i Katedralbutiken från 12.30 samma dag.
 • 13.45 sista söndagen i månaden mars-aug Stadsvandring med domkyrkoperspektiv: 26 juni, 31 juli, 28 aug. Gratis, visningsbiljett i Katedralbutiken från 12.30 samma dag.​

Välkommen också att upptäcka domkyrkan på egen hand! En enkel guidefolder (10 kr) och domkyrkans guidebok finns vid och i Katedralbutiken, personalen i butiken tar gärna emot frågor.​

Aktuell information hittar du även i webbkalendariet Det händer i domkyrkan på startsidan www.uppsaladomkyrka.se

BOKADE VISNINGAR

Grupper av alla slag kan boka egen visning. Kontakta oss för information om vissa begränsningar av visningsverksamheten på grund av coronapandemin.
De vanligaste visningsspråken är svenska eller engelska men ofta kan vi ordna visning även på finska, tyska, franska, spanska, italienska och ryska. Boka din visning via mejl eller ring 018-430 36 16

Skolvisningar med olika teman presenteras i foldern Skolvisningar i Uppsala domkyrka läsåret 2021–22 samt på särskild sida för skolvisningar. Vi erbjuder visningar för skolor som ett led i den fördjupning läroplanen föreskriver. Finns särskilda behov i gruppen, informera gärna om det vid bokningen. Är behoven i klassen olika kan en gruppindelning göras för att möta dessa.

Domkyrkan

Berätta gärna när du bokar om din grupp är intresserad av något särskilt eller vill ha en mer allmän visning. Guiden kan lägga särskild vikt vid olika tidsperioder eller ämnen, till exempel kvinnor med anknytning till Uppsala domkyrka, symboler i kyrkorummet med mera.

Skattkammaren

I Skattkammaren finns unika textilier från medeltiden och föremål från domkyrkans kungliga gravar. Museet är tyvärr inte tillgängligt med rullstol, rollator eller  barnvagn på grund av besvärliga utrymningsvägar.

Utemiljön kring domkyrkan

Domkyrkan omges av historiska byggnader. Guiden kan berätta mer om dem och om domkyrkan under en stadsvandring i närmiljön.​

Priser bokade visningar

Skolklasser från Uppsala stift*: 0 kr. (Vid utebliven avbokning debiteras 550 kr.)
Skolklasser från andra stift: 700 kr. Om både kyrkorum och museum/stadsvandring 1000 kr (2 timmar).
Församlingsgrupper från olika samfund: 1350 kr.
Övriga grupper: 1700 kr (1 timme). Om både kyrkorum och museum/stadsvandring 2250 kr (2 timmar).
Vid vuxenvisning i Skattkammaren tillkommer grupprabatterad entréavgift till museet: 45 kr/deltagare.
Vid visning efter domkyrkans ordinarie öppettid tillkommer vaktmästarkostnad: 600 kr/påbörjad timme efter kl 18.00. 
Om gruppen behöver delas och ha två guider blir priset gånger två.

* Uppsala stift omfattar Uppland från Märsta och norrut, Gästrikland och Hälsingland.​