Foto: Mikael Stjernberg /Ikon

Bli medlem

Som medlemmar i Svenska kyrkan tar vi tillsammans ansvar för en värld där människovärde, kärlek och en hållbar livskvalitet får stå i fokus. I det arbetet är varje medlem viktig, inte minst du!

Var med och dela livet

I Svenska kyrkan delar vi många av livets skeenden med varandra. Vi möts i svårigheter och i glädje. Vi möts vid dop och konfirmation, vigsel och begravning, i barngrupper och gudstjänster, på konserter och körövningar, i samtal och på språkcaféer.

Varje medlem är också med och bidrar till ett rikt kulturliv, till att bevara vårt kulturarv och till det internationella bistånds- och utvecklingsarbetet.

Välkommen till Svenska kyrkan!

Så blir du medlem

Välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Här kan du enkelt anmäla inträde genom att fylla i en blankett eller kontakta oss.

Det här ger medlemskapet

Som medlemmar i Svenska kyrkan verkar vi tillsammans för en gemenskap som stärker, lyfter och ger hopp. Här kan du läsa mer om vad kyrkoavgiften går till.

Vill du beställa medlemsintyg?

Kontakta vår medlemsservice så hjälper de dig!

Till medlemsservice

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem