Foto: Patrik Lundin /Svenska kyrkan Uppsala

Gamla Uppsala kyrkas historia

1164 blev Gamla Uppsala kyrka domkyrka i Sveriges ärkestift. Läs mer om kyrkan som har Gamla Uppsala högar intill och se kortfilmer om historiska ting i och runt kyrkan.

Gamla Uppsala, det ursprungliga Uppsala, var troligen rikets viktigaste kungsgård och religiösa hjärtpunkt, en tings- och marknadsplats som nåddes med båt och släde över Mälarens och Fyrisåns vattensystem.

Enligt Adam av Bremens berättelse från 1070-talet fanns ett tempel som lyste av förgyllningar i Gamla Uppsala. I templet fanns gudabilder av Oden, Tor och Frej. Vart nionde år for svearna hit för att fira midvinterblot, vårdagsjämningsblot och riksblot.

Svearna kristnades och kanske det tempel som fanns, också därför revs ned. Det är fortfarande inte fastställt att templet med säkerhet funnits. Att valet av plats för domkyrka föll på (Gamla) Uppsala beror troligen på att platsen hade stort symbolvärde redan då: eftersom arkeologi och berättande källor ger bilden av Uppsala som rikets viktigaste kungsgård och det möjliga hednatemplet tidigare nämnt (Uppsala domkyrka II, s 15, Upplandsmuseet 2010). 

I stället för templet byggdes en korskyrka i gråsten i den romanska stilen. 1164 blev den domkyrka i Sveriges första ärkestift. Till denna katedral kom Sveriges första ärkebiskop, cisterciensmunken Stefan från Alvastra. 

Gamla Uppsala högar avritade 1709. Vy i fågelsperspektiv över området kring Gamla Uppsala med Tingshögen, kungshögarna och kyrkan. Vyn omfattar även Gamla Uppsala by med prästgården och kaplansgården. Bilden är beskuren. Foto: UUB

Det som nu är kyrkans långskepp var under domkyrkotiden det monumentala högkoret. Från det gick korsarmar ut och ett treskeppigt långhus. Den gamla kyrkan var en helgedom som var cirka tre gånger så stor som dagens kyrka.

Branden inträffade troligen redan omkring 1204, men den omnämns i ett brev från 1200-talets mitt. Det fick till följd att en ny domkyrka byggdes i Östra Aros, dagens Uppsala och Uppsala domkyrka, eftersom Östra Aros var en växande handelsplats och bebyggelse. Ärkestiftet flyttades officiellt dit år 1273. 

En omfattande renovering gjordes av Gamla Uppsala kyrka år 2005-2006 som bland annat omfattade ett nytt värmesystem, nya el-dragningar, översyn av ljud och ljus samt rengöring och bättring av vägg- och takmålningar. I bakre delen av kyrkan togs ett antal kyrkbänksrader bort för att ge plats för dop och gudstjänster samt för kultur- och pilgrimsaktiviteter.

Flera av kyrkans olika verksamheter äger rum i det intilliggande församlingshemmet som heter Kaplansgården. 

Gamla Uppsala – ett pilgrimscentrum sedan medeltiden

Hur blev Gamla Uppsala kyrka ett pilgrimsmål? Vad är mirakel och var finns kung Eriks reliker idag?

Kortfilmer om historiska ting i kyrkan

Vad är det för historier som gömmer sig i Gamla Uppsala kyrka?

Här kan du se kortfilmer med dramatiserad historia för barn. Lär dig mer om de historiska föremålen som finns i och runt kyrkan (i kyrkan finns QR kod för varje klipp).

Gamla Uppsala kyrka

Adress

Gamla Uppsala kyrka
Disavägen 8
754 40 UPPSALA

 

Öppettider
Öppen måndag - lördag kl 09.00–16.00, söndag 09.00–18.00. Vid gudstjänst, begravning, dop, vigsel och konsert är tillgängligheten begränsad.
Under Gamlismässan på söndagar kl. 17.00 - ca 18.00 är inte rundvandring i kyrkan möjlig. 


Personal i Gamla Uppsala kyrka, Gamla Uppsala församling

 

För visningar av kyrkan
Kontakta: anders.hiller@svenskakyrkan.se

Om pilgrimsvandring
Kontakta: asa.emren@svenskakyrkan.se

Gamla Uppsala kyrka

Välkommen till en levande medeltida kyrka belägen på en plats med förhistoriska anor. I närheten hittar du Uppsala högar, Gamla Uppsala museum, Disagården och Kaplansgården.