Foto: Robert Agius

Personal i Gamla Uppsala församling

Gamla Uppsala kyrka, Tunabergskyrkan och Lötenkyrkan.

De 3 kyrkorna i församlingen

Gamla Uppsala kyrka

Välkommen till en levande medeltida kyrka belägen på en plats med förhistoriska anor. I närheten hittar du Uppsala högar, Gamla Uppsala museum, Disagården och Kaplansgården.

Tunabergskyrkan

Uppsalas yngsta kyrka ligger på gammal led och är en kyrka som har massor av verksamheter. Det finns att välja på för de yngre och FUNKA, kyrka på teckenspråk, och regnbågsträffar.

Lötenkyrkan

Är en samarbetskyrka med gott om livsrum, musik och entusiasmerande verksamheter av många olika slag för alla åldrar. Missionsrörelsen EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) och Svenska kyrkan har samarbeten som berikar hela församlingen.