Foto: Robert Agius

Personal i Gamla Uppsala församling

Gamla Uppsala kyrka, Tunabergskyrkan och Lötenkyrkan.

Gamla Uppsala församling

Tunagatan 29
753 37 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

    Församlingsherde

  • Lovisa Möller

    Gamla Uppsala församling

    Mer om Lovisa Möller

    Församlingsherde, Gamla Uppsala församling (Fr o m 1/9) samt Vaksala församling, Vaksala kyrkcentrum