Foto: Magnus Aronson /Ikon

Det här ger medlemskapet

Som medlemmar i Svenska kyrkan verkar vi tillsammans för en gemenskap som stärker, lyfter och ger hopp. Här kan du läsa mer om vad kyrkoavgiften går till.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

De flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med kyrkan. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar medlemsavgift, så kallad kyrkoavgift.

Tack vare varje medlem kan Svenska kyrkan fortsätta göra allt detta möjligt:

Plats för växande

Svenska kyrkan vill skapa sammanhang där vi tillsammans kan växa i trygghet och självkänsla. Här finns utrymme för att upptäcka en personlig kristen tro. Här kan vi också få utlopp för vår nyfikenhet och utvecklas genom egen reflektion och i mötet med varandra.

En röst i samhället

Samtalet om etik och andra livsfrågor är viktigt. Svenska kyrkan vill förmedla tro, hopp och en känsla av livsmening och vara en röst i samhället. Det sker i egen regi och i samverkan med andra aktörer, till exempel skolor, föreningar och företag.

Det sociala arbetet

Genom diakoni, kyrkans sociala arbete, finns stöd att få när vi är sjuka, ensamma eller möter andra svårigheter i livet. Det kan handla om gemensamma aktiviteter, ekonomiskt stöd och gratis enskilda samtal under tystnadsplikt. Socialt arbete sker också internationellt, proaktivt och långsiktigt genom Act Svenska kyrkan.

Riterna

Svenska kyrkan finns med genom livets skeden, i glädje och sorg - vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Kyrkorummen

Kyrkan kan vara ett rum för reflektion, lugn och tystnad. Det finns plats för körsång, konserter, utställningar, gemenskap och gudsmöten. Kyrkorna är en del av vårt kulturarv, som vi tillsammans vårdar och bevarar till kommande generationer.

Engagera dig

Vill du engagera dig i kyrkans arbete? Att vara med och fira gudstjänst är ett sätt. Du kan också vara med som volontär i körer, grupper och aktiviteter. Det finns många möjligheter att bidra med det som du kan och vill. Ta gärna kontakt med en kyrka eller församling i din närhet, så får du veta mer!