Foto: Magnus Aronson /Ikon

Du behövs

I Svenska kyrkan Uppsala finns många möjligheter att bidra, vare sig du är intresserad av mänskliga rättigheter eller gudstjänstliv, av handarbete eller miljöfrågor.

En hand placerar ett böneljus bland flera andra ljus i en ljusbärare.

Insamling, ljuständning och bön för krigsdrabbade i Ukraina

Vi är många som tänker på och starkt berörs av allt som händer i Ukraina. Kyrkorna är öppna för den som vill tända ett ljus, be en bön eller prata med någon. Möjlighet finns att bidra till Act Svenska kyrkans humanitära insatser och insamling "Nödrop för Ukraina" genom att swisha till 900 1223. Skriv AKUT i meddelandefältet. På bönewebben kan du även be och tända digitala ljus.

Volontär och nätverk i Uppsala

Vill du göra en insats inom Svenska kyrkan? Välkommen som volontär!

Det här ger medlemskapet

Som medlemmar i Svenska kyrkan verkar vi tillsammans för en gemenskap som stärker, lyfter och ger hopp. Här kan du läsa mer om vad kyrkoavgiften går till.

Diakonins hus

Läs mer om diakonins olika verksamheter som exempelvis Nattkyrkan, sorgegrupper och samtal och stöd i olika former.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Covid-19 och Svenska kyrkan Uppsala

Svenska kyrkan Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva