Foto: Svenska kyrkan Uppsala

Att arrangera en begravning

Här hittar du information om hur du praktiskt arrangerar en begravning.

Kontakt med präst

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon.

Som anhörig är du naturligtvis välkommen att själv ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga och då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. 

Bokningen för Svenska kyrkan i Uppsala kan upplysa dig om namn och telefonnummer. Via bokningen bokar du kyrka för begravningen och för minnestund.