Urnbegravning i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Att arrangera en begravning

På denna sida kan du läsa mer om att kontakta präst och bokning samt om hur det går till att som anhörig ordna med en begravning.

Kontakt med präst och hjälp med bokning

Inför varje begravning tar prästen kontakt med de närmast anhöriga och kommer tillsammans med dem överens om var man ska träffas. Mötet kan ske till exempel i hemmet eller på prästens arbetsrum. Ibland kan det geografiska avståndet vara långt och då kan det mest praktiska vara att kontakten istället sker per telefon.

Som anhörig är du alltid välkommen att själv ta den första kontakten med prästen. Ibland finns det omständigheter kring begravningen som försvårar de anhörigas situation och då kan det vara särskilt viktigt att få en tidig kontakt. 

Svenska kyrkan Uppsalas Bokning och medlemsservice hjälper dig dels med kontaktuppgifter till den präst du vill nå men också med att boka kyrka för både begravning och minnestund.

Bokning och medlemsservice

Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden för Uppsala pastorat samt Danmark-Funbo församling.

Begravning

Få händelser i livet förändrar så mycket som en anhörigs död. I samband med begravning ställs vi inför många val. Här får du hjälp och information från Uppsala kyrkogårdar kring det som rör begravning.

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Vi ansvarar för begravningsverksamheten. Vill du veta mer om oss, om lediga jobb eller om du har frågor kring begravning, kyrkogårdarna och gravskötsel, hittar du kontaktuppgifter här.

Skriften "Om begravnings" omslag

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.