Urnbegravning i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Att arrangera en begravning

På denna sida kan du läsa mer om att kontakta präst och bokning samt om hur det går till att som anhörig ordna med en begravning.

Kontakt med präst och hjälp med bokning

Inför varje begravning tar prästen kontakt med de närmast anhöriga och kommer tillsammans med dem överens om var man ska träffas. Mötet kan ske till exempel i hemmet eller på prästens arbetsrum. Ibland kan det geografiska avståndet vara långt och då kan det mest praktiska vara att kontakten istället sker per telefon.

Som anhörig är du alltid välkommen att själv ta den första kontakten med prästen. Ibland finns det omständigheter kring begravningen som försvårar de anhörigas situation och då kan det vara särskilt viktigt att få en tidig kontakt. 

Svenska kyrkan Uppsalas bokning hjälper dig dels med kontaktuppgifter till den präst du vill nå men också med att boka kyrka för både begravning och minnestund.