Kollekt Septuagesima

Svenska kyrkans unga

Gudstjänsterna har uppehåll, men många viktiga verksamheter behöver fortfarande ditt stöd! Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.

Rikskollekten den 31 januari går till Svenska kyrkans Unga. Så här skriver  Jakob Schwarz, Förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga:

”Många barn och unga är medlemmar i församlingar runt om i landet. Idag vill
vi särskilt tala om bönens betydelse och hur vi barn och unga vill vara del i en
gemenskap som ber tillsammans.
Vi tror att världen förändras när kyrkan ber, och vi vill särskilt uppmana oss alla
att be tillsammans. Jesus Kristus uppmanar oss att be och vi vill bygga dessa
gemenskaper där bönen får en viktig plats. Det är viktigt att hämta kraft och
styrka i bönen för att kunna vara människor till tjänst och ge Gud ära. Därför vill
Svenska Kyrkans Unga vara en del i vår kyrka och uppmuntra varandra att be.
Svenska Kyrkans Unga organiserar barn och unga i Svenska kyrkan och vill vara
en gemenskap där vi får växa i tro och ansvar som en del av församlingens
gemenskap. Genom din kollekt hjälper du Svenska Kyrkans Unga att fortsätta
bygga gemenskap, där barn och unga får växa i tro och ansvar.
Vi ber därför om församlingens förböner för våra barn och ungdomar och om
ett generöst bidrag till vår viktiga verksamhet!”