Kollekt Jungfru Marie bebådelsedag

Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund

Av rikskollekten den 21 mars går hälften till Svenska kyrkans unga, och hälften till Kyrkosångsförbundet. Såhär skriver de:


”Vi sjunger med Maria på denna glädjedag!
Dagens evangelietext handlar om ett möte mellan två – en ung kvinna, nästan en
flicka, och en Guds budbärare. Det måste ha varit skrämmande och märkligt att
möta en ängel, men Maria väljer att lita på Gud. Hon svarar ja!
På samma sätt är det för oss kristna idag. Varje söndag kallas vi, Guds barn, att
komma till Herrens måltid. I tillit till Gud och i lovsång över Guds alla verk vågar
vi, var och en, säga – jag vill fira mässa. Vi vill lovsjungande gå fram till altaret
och ta emot det som Jesus vill ge oss – honom själv. I tacksamhet brister vi ut i
sång över allt vi får ta emot.
Kollekten idag går till Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund.
Vi gör plats för barn och unga i Svenska kyrkan: i möten, mässa, gemenskap
och sång. Det är vår förhoppning att fler ska få möta Jesus i nattvarden och i de
sjugna bönerna och sångerna.
Genom ditt bidrag och dina förböner blir nya möten och klanger möjliga,
möten som ger liv!”

 

Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden nedan.

Tack för din gåva!