Söndag 29 november - Första söndagen i advent

Välkommen att fira gudstjänst i Mariakyrkan. Predikan av Elisabet Renström. Musik av Björn Malmehed och Carina Byström Nuft med kör bestående av medarbetare i Mariakyrkan. Textläsning och bön av Angelica Martzell och Carina Byström Nuft.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkans julinsamling Bryt en tradition.

För sjuttonhundra år sedan blev en ung flicka bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hon blev tjugo år gammal. Hennes namn var Lucia. 

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar fortfarande drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Läs mer om julinsamlingen här >

Välkomna till gudstjänst i Mariakyrkan. I dag är det första söndagen i advent och temat är Ett nådens år.

Vi får lyssna till, och sjunga med om vi vill  ordningi;
Psalm 103, Lovprisning till Herren för hans godhet
Psalm 105, Hosianna, Davids son
Psalm 104, Gläd dig, du Kristi bru
Psalm 108, Gå Sion din konung att möta

Textläsning av Angeliva Martzell och förbön av Carina Byström Nuft.
Musik av Malmehed och Carina Byström Nuft.

Dagens evangelium är hämtad från Psaltaren psalm 24, vers 1-10

Första advent 2020

Det är en välkänd text idag som många minns från sin egen barndomsdagar . En del av oss känner  väl till fraserna och ordvändningarna i  historien om när Jesus rider in i Jerusalem på sin åsna.

Någon minns kanske en särskild  gudstjänst  från sin barndomskyrka, en och annan ett sammanhang med bilden av folket som jublar Hosianna, palmkvistarna som blev lagda för Jesus och glädjen  i den pampiga psalmsången ” bered den väg för Herran”.  Idag påminns vi om julens ankomst tillsammans med doften av glögg och pepparkakor,  adventsljus och psalmerna adventsstjärnor och julrosor. Snart är det jul.

Men inte än. I många sammahang tas julen ut i förskott. Julmusik och pynt formligen forsar ut ut ur butiker och media. Vi överöses av reklam för matvaror  och föreslagna inköp relaterade till julen redan i november månad. Vad händer med adventstiden när den inte får vara advetstid?

Det finns ett värde i att komma ihåg att  just dessa veckor innan jul har sin egen karraktär sin egen doft och sin egen musik. Vi får en chans att ta tillvar på det som handlar om eftertanke och reflektion . Det som vi  behöver för att på bästa sätt förbereda oss för Jesu ankomst att Gud blir människa. 

Vi får en möjlighet att på bästa sätt ta emot det goda Gud vill ge oss i våra liv för  bortom glitteränglar och saffranslängder , bortom julgransprydnader i papper och russinstinna glöggrytor  får vi välkomna en inre förberedelse för julens budskap.

Vi får ännu ett nådens år till oss. Ett nytt kyrkoår som tar sin början och kanske ska vi avge ett nyårslöfte.

Hur kan det löftet se ut? Jag ger förslaget  ”Underifrånperspektiv.” Att välja att priorotera en omvänd maktordning. Just det som Jesus gör då han rider in på en åsna i Jerusalem, utan vapen utan hästar men som en kung.

Med förslaget underifrånperpektiv passar årets julinsamlignskampanj  från Act ihop. Julkampanjen  har i år temat  ”bryt en traditon” Det är ett försök till att vända maktordningen och visa på seder och bruk,  språk och värderingar  som förs vidare generation efter generation och som blir  till tvångströjor.  Skadliga  beteenden, synsätt  och tolkningar som inskränker frihet er och rättigheter för barn och då främst flickor. Var vi föds spelar roll, vilket kön vi har spelar roll. Verkligheten ser annorlunda ut från land till land. Jesus vänder på sin tids maktordningen.  Vi lever i vårt samhälle och vi kan alltid välja att prioritera våra val..  Var vi lägger vårt engagemang  och vad vi väljer för sammanhang, hur vi gör vår röst hörd och vad vi uttrycker för att bryta traditioner som är inskränkande på friheter och rättigheter.

Vi påminnns om julens ankomst i adventstiden om psalmerna och textena och vi ges en chans att  förbereda oss för undret som sker att Gud blir människa. Vi kan välja underifrånperspektivet precis som Jesus gjorde. Hans budskap var:  

Ett glädjebudskap för de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda, frihet för de förtykta  och ett nådens år från Herren. Vilket är ditt?

/ Elisabet Renström, präst i Mariakyrkan