Porträttbild på en tårögt leende kvinna i en kyrka.
Foto: John Strand /Ikon

Stöd i sorgen

Du är inte ensam i sorgen. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare. Här kan du samtala med någon om din sorg eller dela tankar och känslor tillsammans med andra som är i en liknande situation.

I kyrkan finns plats för din sorg. Ibland kan det handla om att tända ett ljus och sitta en stund i stillhet. Många gånger kan det kännas värdefullt att dela sorgen med någon som lyssnar och förstår. Det kan vara i en sorgegrupp eller i ett enskilt samtal med en präst eller diakon. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare.

Prata med en präst eller diakon

I våra församlingar finns präster och diakoner som du kan vända dig till för samtal. Det är alltid kostnadsfritt att komma till oss för samtal, och du kan komma upprepade gånger. 

Hör av dig till en jourhavande präst 

Ibland är det som svårast när det är som mörkast. Utanför kontorstid finns jourhavande präst där för dig som behöver prata med någon som lyssnar. Jourhavande präst har öppet alla kvällar/nätter 21.00-6.00. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.

Dela sorgen med andra i en sorgegrupp

Samtal i sorgegrupp kan vara en mycket god hjälp både genom att få sätta ord på sina egna upplevelser och genom att ta del av andras erfarenheter. Vi erbjuder sorgegrupper under terminerna. 

Träffas och umgås

Ensamhet är för många den svåraste erfarenheten i samband med sorg. Vi har flera olika verksamheter där du kan delta och umgås med andra människor. 

Behöver du någon att prata med

Ibland hamnar vi i kris. Då kan det vara bra att ha någon att prata med. Men man måste inte vara i kris för att boka ett själavårdssamtal. Det kan också fungera som en friskvård för själen. Välkommen att höra av dig till Svenska kyrkan i Uddevalla.

Kyrkor och mötesplatser

Välkommen att hitta din plats för gemenskap och möten – med varandra och med det Heliga. Här är du välkommen precis som du är: med det hela och det trasiga, med glädje och sorg, tro, tvivel och allt det andra.

Sorgegrupper

En sorgegrupp är en enkel och kravlös gemenskap för dig som mist någon närstående. I Uddevalla pastorat finns olika grupper för dig som önskar dela dina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.