Foto: Mattias Hjalmarsson

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap. Ditt medlemskap bidrar dessutom till att hjälpa utsatta människor i din närhet och runt om i världen.

Kyrkan är öppen för alla

Du är välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder oavsett om du är medlem eller ej. Men det är tack vare våra medlemmar som vi kan fortsätta vårt arbete i Uddevalla. Genom kyrkoavgiften du bidrar med som medlem är du med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet. Arbete som utförs av både anställda och många fina frivilliga.

Här nedan kan du läsa mer om medlemskapet. På Svenska kyrkans nationella webbplats finns ännu mer information.

Vi är mer än du tror

Har du frågor eller vill veta mer om kyrkans verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Kontakta Uddevalla pastorat

Uddevalla pastorat
Besöksadress: Kvarnbergsgatan 2-4, 451 32 Uddevalla
Postadress: Box 262, 451 17 Uddevalla
Telefon: 0522 64 21 00
E-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
E-post: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Gertrud Malmberg
E-post: gertrud.malmberg@svenskakyrkan.se