Foto: Adobe stock

Bli medlem

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller träffa nya och gamla vänner. Ditt medlemskap bidrar dessutom till att hjälpa utsatta människor i din närhet och runt om i världen.

Vi är mer än du tror

Kyrkan är öppen för alla

Kyrkan är öppen för alla och vem som helst är välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder, oavsett om du är medlem eller ej. Men det är våra medlemmar som gör det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete. Genom kyrkoavgiften är du som medlem med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet. Arbete som utförs av både anställda och många fina frivilliga, 12 månader om året.

Vi finns när det är jobbigt

En av kyrkans främsta uppgifter är att finnas till när livet är jobbigt. Vi gör hembesök för att stötta dem som är ensamma och sjuka, vi erbjuder samtal för den som behöver någon att prata med och vi ger stöd till de som sörjer. Genom Saronhuset arbetar vi med att möta och hjälpa människor i utsatta livssituationer för ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla där ingen lämnas utanför.

En trygg plats

Kyrkan kan vara en trygg plats i en ibland stökig tillvaro. En plats att bli sedd och tagen på allvar. Genom sommaraktiviteter och dagkollo stöttar vi barnfamiljer med begränsade ekonomiska resurser. På Dalaberg arbetar vi för att skapa meningsfulla mötesplatser för ungdomarna på torget. Det är exempel på hur vi gör skillnad, både för individen och för det lokala samhället. Som medlem är du med och bidrar till allt detta, och mycket mer!

 

Bli medlem i Svenska kyrkan

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Välj ett av alternativen nedan. Du kan vara medlem utan att vara döpt.

Vad händer nu?

När du har skickat iväg ansökan kommer du att få ett brev hemskickat med mer information och en blankett som du skickar tillbaka till oss. 

Det går också bra att själv besöka oss för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. Eller ladda ner en blankett att skriva ut här.

Behöver du hjälp kan du vända dig till vår expedition, se nedan.

Jag vet inte om jag bor i Uddevalla pastorat

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett var du bor i Sverige. Du är lika välkommen till alla kyrkor oavsett var du bor. Du kommer att tillhöra den församling där du är folkbokförd.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.
E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Du behövs

Det finns många möjligheter för den som vill engagera sig. Ge en gåva eller arbeta som volontär i din församling. Behovet av volontärer är stort och i våra församlingar kan du ge av din tid genom att finnas med i olika typer av social verksamhet.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.