Foto: Anders Forsare

Säkerheten på våra kyrkogårdar

Kontroll av gravstenar. Klicka på bilden för mer information

Under hösten 2023 till sommaren 2024 kommer vi att provtrycka gravstenar inom Tyringe församling. Kyrkogårdsförvaltningen har ett kontrollansvar för gravstenars säkerhet och för arbetsmiljö för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren har ansvar att se till att gravstenen inte är en säkerhetsrisk. 

Om en sten inte blir godkänd kommer den antingen säkras på plats med en stolpe alternativt läggas ner för att inte orsaka eventuell skada. Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev med mer information med tillvägagångssätt. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att stenen åtgärdas. 

Som gravrättsinnehavare kan man välja att åtgärda stenen själv. Montering ska ske i enlighet med Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer. Väljer man att anlita en entreprenör vänder man sig till en gravstensfirma. I stället för att åtgärda den stående stenens förankring kan man ansöka om att montera om stenen till en liggande häll.

Arbetet med provtryckning kan påverka upplevelsen av kyrkogården under en period. Vi ber dig ha överseende med att detta behöver genomföras, för både besökares och personalens säkerhet. 

Funderar du över något så ta gärna kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress: Johan Ullbergs gata 10, 282 31 Tyringe 

Telefon: 0451-555 72         e-post: ulrica.svensson@svenskakyrkan.se

Telefontider: Måndagar kl. 10-12. Onsdagar kl. 13-15.