Vad händer på församlingshemmet?

Fastighet & kyrkogårdschef Linnea Widing berättar.

Uppdatering 2024-02-28
Renoveringen har varit mer omfattande än beräknat. Därför har tidsplanen reviderats till maj 2024

Vad är det som händer på församlingshemmet?

Nu drar en större renovering igång på församlingshemmet. 

Vad är anledningen till renoveringen?

Ventilationen kommer att bytas ut i stora delar av byggnaden. Utöver det kommer även en invändig renovering göras i diakonin och kryptans lokaler.

Hur ser tidsplanen ut?

Arbetet kommer att pågå under större delen av 2023

Hur påverkas församlingsarbetet?

Församlingsarbetet kommer att bli påverkat men i dagsläget ställs inga verksamheter in utan de omlokaliseras istället. Det mesta av verksamheterna kommer att fortgå som vanligt.  Vi kommer även att informera löpande om förändringar som kan påverka våra verksamheter.