Ordförandeklubba
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkorådet i Träslövs församling

Kyrkorådet i Träslövs församling

Mandatperioden 2018-2021

Ledamöter i kyrkorådet

Göran Barkevall, ordförande

Annika Jensen, vice ordförande

Marinette Berndtsson

Per-Arne Johansson

Magnus Romell

Ulla Brattgård Carlsson

 

Ola Bjervås, kyrkoherde

 

Ersättare i kyrkorådet

Leif Svensson

Håkan Victorsson

Carina Tiderman