Diakoni

Träslövs församlings diakoni

Diakoni - vad är det?

Grunden till diakoni är kärlek: Kärleken vi får från Gud, och kärleken till våra medmänniskor.

Diakoni betyder tjänst. Om en medmänniska har det svårt är varje kristen kallad till att hjälpa, diakoni är kristen tro omsatt i handling.

Vi människor behöver varandra. Våra liv är sammanflätade och vi är ömsesidigt beroende av varandra. Motivet för kyrkans och den kristnes liv i diakoni är att möta medmänniskors behov och att få dem att växa i kärlek.

Kyrkans omsorg om den enskilda människan och hennes välbefinnande uttrycks också i själavården. Ibland blir livet tungt och man behöver någon som lyssnar. Präst och diakon har tystnadsplikt.

VILL DU HA BESÖK?

I så fall kommer gärna någon av oss, präst eller diakon hem till Dig.

För besök eller samtal med präst eller diakon ring! och boka tid med den Du önskar träffa! Se Personallista

Födelsedagskalas

Vi bjuder in alla som under året fyller 80, 85, 90, 95 eller 100 år till ett gemensamt födelsedagskalas. Du blir då välkommen att ta med någon nära anhörig eller vän. Inbjudan kommer att sändas ut. Vi bjuder på något gott att äta samt tårta och underhållning.

Leva vidare-grupp för sörjande

I samarbete med Varbergs församling bjuder vi in dem som mist make/maka/sambo att vara med i en grupp för den som blivit ensam under det senaste året. Ny grupp startar två ggr/år.
För mer information, kontakta diakon Camilla Nordh,
tel: 0340-201035 camilla.nordh@svenskakyrkan.se

Ideella medarbetare

Vill Du vara ideell medarbetare i Träslövs församling?
Medarbetare i Kristi kyrka är vi alla som engagerar oss på något sätt för församlingen, men som anställd, förtroendevald och som ideell medarbetare har man ett särskilt uppdrag, en uttalad och förväntad funktion i församlingsarbetet.

De ideella insatserna är en viktig stomme när vi vill bygga församling.
Församlingsarbetet bygger på delaktighet. Alla är vi kallade att vara medskapare och bidra till att kyrkans budskap på nytt och på nytt återuppstår som en levande och varm gemenskap där Gud tar gestalt i oss.

Vill Du vara med i vårt församlingsbygge? Har du kanske någon stund över som Du kan ägna åt församlingen? I så fall är Du välkommen att höra av Dig så att vi tillsammans kan finna en uppgift som känns bra för Dig och som stämmer in i vårt mål med församlingsarbetet!

Kontakta diakon Camilla Nordh, samordnare för det ideella arbetet i Träslövs församling, tel. 0340-20 10 35

Träslövs församlings diakonala gåvofond

Fonden är till för Dig som bor i Träslövs församling.

Gåvofonden är ämnad att användas till tillfällig ekonomisk hjälp i form av exempelvis presentkort i matbutik, kläder, tandvård, medicin, glasögon eller annat som bedöms nödvändigt.
Medel kan sökas hos diakon Camilla Nordh tel. 0340-201035 
 
Förutom medel till privatpersoner kan om utrymme finns gåvor lämnas till välkända välgörenhetsorganisationer.
 
Medel till fonden kommer från överskott vid församlingens soppluncher, församlingskollekter, minnesgåvor och personliga gåvor.

Gåvor till fonden förmedlas tacksamt genom kontakt med församlingsexp.
tel.20 10 30 eller genom insättning av pengar på bankgiro 999-1258, märk med ”Diakonala fonden”.