Om församlingen

Träslövs församling

Träslövs församling ligger öster och söder om Varberg i Halland. Var tidigare landsbygd kring Träslövs kyrka och ett fiskesamhälle nere i Träslövsläge. Idag byggs Varbergs stad ut i församlingen både i Träslöv och Träslövsläge och har idag blivit stadsdelar i Varbergs stad.
Församlingen är avlång och smal och sträcker sig ca 1 mil från söder till norr. Den sydvästra delen ligger utmed havet och Södra Näs och Träslövsläge går ut som två näs.

Klastorp
Träslöv består av olika områden med Klastorp i norra delen där staden också växer ut längt i norr. Annars är den delen mest landsbygd.

Träslöv
Träslöv är den del som ligger runt Träslövs kyrka, i mitten av församlingen. Här växer staden ut och fler kvarter kommer att byggas inom loppet av flera år framåt.

Vare
Vare kallas landsbygden söder om Träslöv. Men här byggs ut nya bostadshus och staden kommer också att växa ut här. Den nya järnvägen kommer att gå i den norra delen in i en tunnel vid sjukhuset.

Södra Näs
Södra Näs är ett näs väster om Vare som har byggts ut till en egen stadsdel med en hel del sommarbefolkning. I Södra näs finns halvön Rödskär och ön Svartskär.

Träslövsläge
Träslövsläge är det gamla fiskeläget som började på 1600-talet, men det var först på 1930-talet som namnet Träslövsläge bestämdes, tidigare hette den Träslövs fiskeläge. I Träslövsläge finns en kyrka som byggdes 1926 och där växer staden ut och ska växa ut ännu mer inom några år.

Gamla Köpstad
Söder om Träslövsläge ligger Gamla Köpstad som tidigare mest hade sommarstugor och sommarbefolkning, men är idag en del som byggs ut med permanenta bostäder. I Gamla Köpstad låg en gammal medeltida hamn, därav namnet.

Det bor omkring 7000 personer i församlingen och nästan 6000 är medlemmar i Svenska kyrkan.

Församlingen har två kyrkor, två församlingshem och en expedition med kyrkovaktmästarlokaler.

Det finns endast en kyrkogård som ligger runt Träslövs kyrka. Norr om kyrkan invigdes en ny del av kyrkogården 2014.

Personalen som arbetar i Träslövs församling 2023

Församlingsverksamheten

I vår församling satsar vi mycket på familjen, barn och unga.
Vi har en ganska stor barn och ungdomsverksamhet som beror på att församlingen har många nyinflyttade.

Utöver våra gudstjänster satsar vi mycket på det ideella arbetet som sträcker sig från verksamheter från barn, familjer till äldre. Vi har en stor diakonal verksamhet med sykrets, skjuts till kyrkogården och torsdagssoppa.