Gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst i våra kyrkor i Träslövsläge och Träslöv. Kl.10:00 i Träslövsläge kyrka och kl. 11:00 i Träslövs kyrka. Efter varje gudstjänst bjuds det på kyrkkaffe i Träslövsläge församlingshem och i Träslövs kyrka serveras enkel kyrklunch.

Träslövs församling är en församling med två kyrkor där vi firar gudstjänster varje vecka. Huvudgudstjänsten firas i regel på söndag förmiddag men under veckorna och året erbjuds en mängd olika gudstjänster och samlingar i våra kyrkor.

 

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till gudstjänsterna i våra kyrkor, om du har svårt att ta dig dit på annat sätt? Så här gör du: 
1. Du ringer Taxi Varberg tel 165 00 och beställer. 
2. Till chauffören uppger du ditt födelsenummer (ha gärna legitimation i beredskap). Du behöver inte betala. Församlingen får räkning från taxi. 

Träslövs kyrka

Träslövsmässan söndagar kl 11.00

Det är en gudstjänst med lovsång, undervisning, bibel, mässa, förbön och bönestationer som präglas av gemenskap, delaktighet och glädje.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen i kyrkan med enkel kyrklunch. 

Morgonmässa onsdagar kl 9.00 (jämna veckor)

En enkel avskalad mässa som firas i sidokapellet i Träslövs kyrka.

 

Välkommen att dela gemenskapen med oss i Träslövs kyrka!

 

Träslövsläge kyrka

Högmässa(ojämna veckor) och Gudstjänst(jämna veckor) söndagar kl 10.00

I Träslövsläge firas en mer traditionell gudstjänst där den gemensamma psalmsången ges stort utrymme. En gudstjänst brukar innehålla musik, predikan, bibelläsning och böner. För alla barn har vi i samband med våra gudstjänster i Träslövsläge ”Söndagsäventyret”. Det är barnens egen samling som vi går till efter en stunds gemensam inledning med de vuxna i kyrkan.   

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen i församlingshemmet med kyrkkaffe.

 

Middagsbön torsdagar kl 11.30 

På torsdagar är det middagsbön i Träslövsläge kyrka med bibelläsning, bön, psalmsång och betraktelse. (Efteråt fortsätter gemenskapen vid Torsdagssoppan i församlingshemmet till självkostnadspris)

 

Välkommen att dela gemenskapen med oss i Träslövsläge kyrka!