Internationellt arbete

Gruppen för internationellt arbete i Torslanda-Björlanda församling arbetar med att samordna församlingens internationella arbete.

Gruppen för internationellt arbete vill verka för att:

  • Upprätthålla och stärka det internationella arbetet och engagemanget i församlingen,

  • Samordna och skapa resurser för det lokala arbetet i församlingen,

  • Verka för internationell solidaritet i alla verksamhetsgrupper utifrån vår delaktighet i en världsvid kyrka och i en mänsklighet.

  • Du som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning bor i ett annat land - välkomnas till Svenska kyrkan i utlandet.

Gruppen för internationellt arbete i Torslanda-Björlanda församling verkar bland annat för ACT Svenska kyrkan, som i sin tur är en del av ACT-alliance. Ca 150 samfund sammarbetar inom ACT-alliance för internationellt katastrof- ,utvecklings- och rättvisearbete.

Läs mer >>

GE EN GÅVA

Du kan ge en gåva direkt till ACT Svenska kyrkan, men det finns också möjlighet att bidra till arbetet via olika insamlingar som Torslanda-Björlanda församling anordnar.

Gåva till Abrigo

Vid dopgudstjänster i församlingens alla kyrkor erbjuds möjligheten att ge en gåva till drottning Silvias mödrahem Abrigo, som finns utanför Rio de Janeiro. Läs mer om Abrigos verksamhet

Gåva till Världens barn

Utöver den särskilda insamlingskampanjer, som sker varje år i oktober, till förmån för Världens barn, erbjuds möjligheten att ge ett bidrag till till Världens barn.