En spontan kontakt som skedde i samband att Göteborgs stift hade en internationell samling. Gruppbild på de som träffade Ärkebiskopen i Östra Stiftet i Södra Afrika.
Foto: Pia Magnusson

Internationellt arbete

Gruppen för internationellt arbete i Torslanda-Björlanda församling arbetar med att samordna församlingens internationella arbete.

Ett exempel från församlingens internationella arbete. 

Ärkebiskop Absalom Mnisi, från Swaziland i södra Afrika, Amhults kyrka tillsammans med sin hustru Sanna Mnisi. Från samma ort kom även Zwanini Shabalala, generalsekreterare för det ekumeniska samarbetsrådet i södra Afrika, tillsammans med sin hustru Gugu Shabalala (bild ovan). Läs hela artikeln

Gruppen för internationellt arbete vill verka för att:

  • Upprätthålla och stärka det internationella arbetet och engagemanget i församlingen,
  • Samordna och skapa resurser för det lokala arbetet i församlingen,
  • Verka för internationell solidaritet i alla verksamhetsgrupper utifrån vår delaktighet i en världsvid kyrka och i en mänsklighet.
  • Du som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning bor i ett annat land - välkomnas till Svenska kyrkan i utlandet.

Mer om vad vi gör och vill uppnå kan du läsa i verksamhetsplan, 2023 för församlingens internationella arbete

Gruppen för internationellt arbete i Torslanda-Björlanda församling verkar bland annat för ACT Svenska kyrkan, som i sin tur är en del av ACT-alliance. Ca 150 samfund sammarbetar inom ACT-alliance för internationellt katastrof- ,utvecklings- och rättvisearbete.

Läs mer >>

Ge en gåva

Du kan ge en gåva direkt till ACT Svenska kyrkan, men det finns också möjlighet att bidra till arbetet via olika insamlingar som Torslanda-Björlanda församling anordnar.

Gåva till Abrigo

Vid dopgudstjänster i församlingens alla kyrkor erbjuds möjligheten att ge en gåva till drottning Silvias mödrahem Abrigo, som finns utanför Rio de Janeiro. Läs mer om Abrigos verksamhet

Gåva till Världens barn

Utöver den särskilda insamlingskampanjer, som sker varje år i oktober, till förmån för Världens barn, erbjuds möjligheten att ge ett bidrag till till Världens barn.

 

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Kvinna sitter på huk och pratar med en liten flicka. De befinner sig på en marknad.

En hundradel för världen

Nedskärningar i biståndet får förödande konsekvenser när världen ropar. Coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina och klimatförändringarna handlar om liv. Vi står upp för att fortsätta ge en hundradel av våra gemensamma resurser till världens utsatta.

Två flickor i 5 års åldern håller om varandra

Bli månadsgivare

Med en gåva varje månad kan du bidra till att fler barn får gå i skolan, att människor som flyr från krig får skydd och att fler kan ta sig bort från fattigdom. Som månadsgivare tar du ställning för människor som lever i utsatthet varje dag.