Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Gruppen för internationellt arbete i Torslanda-Björlanda församling arbetar bland annat för att samla gåvor som kan hjälpa fattiga människor runt i världen att få en ljusare framtid.

Gruppen för internationellt arbete vill verka för att:

  • upprätthålla och stärka det internationella arbetet och engagemanget i församlingen,

  • samordna och skapa resurser för det lokala arbetet i församlingen,

  • verka för internationell solidaritet i alla verksamhetsgrupper utifrån vår delaktighet i en världsvid kyrka och i en mänsklighet.

Gruppen för internationellt arbete i Torslanda-Björlanda församling är en del av Svenska kyrkans internationella arbete som i sin tur är en del av ACT-alliance.

Läs mer >>

GE EN GÅVA

Du kan ge en gåva direkt till Svenska kyrkans internationella arbete, men det finns också möjlighet att bidra till arbetet via olika insamlingar som Torslanda-Björlanda församling anordnar.

Gåva till Abrigo

Vid dopgudstjänster i Björlanda kyrka erbjuds möjligheten att ge en gåva till drottning Silvias mödrahem Abrigo, som finns utanför Rio de Janeiro.

Gåva till Världens barn

Utöver den särskilda insamlingskampanjer, som sker varje år i oktober, till förmån för Världens barn, erbjuds möjligheten att ge ett bidrag till till Världens barn vid varje dopgudstjänst i Torslanda kyrka.

Vänförsamling

El redentor, Colombia

Torslanda-Björlanda församling är vänförsamling till den den lutherska församlingen El Redentor i Colombia. I det här samarbetet söker vi förståelse för varandras kultur och samhälle i ljuset av vår gemensamma tro.

I december 2014 kom tre representanter från El Redentor på besök i Torslanda-Björlanda församling och var bland annat medverkande vid invigningen av Amhults kyrka.