Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är den längsta delen på kyrkoåret och vill betona vårt växande och mognande som människor och kristna.

Trefaldighetstiden inleds med Heliga Trefaldighets dag och avslutas först i och med Domsöndagen, kyrkoårets sista helgdag. De olika söndagarnas teman lyfter fram olika sidor i det kristna livet med händelser ur Jesu liv som exempel.

Heliga Trefaldighets dag

På Heliga trefaldighets dag firas Treenigheten. Fram till denna dag har kyrkan firat tre stora högtider: jul (Faderns inkarnation), påsk (Sonens uppståndelse) och pingst (Anden som gav kraft åt lärjungarna). Fadern, Sonen och Anden ingår i den heliga/himmelska Treenigheten.

Den äldsta symbolen för treenigheten är Handen (Gud), Lammet (Kristus) och Duvan (Anden). Det finns också en jordisk treenighet: Josef, Maria och Jesusbarnet . I Gamla testamentet består treenigheten av de tre män som besökte Abraham (1 Mos 18). Heliga trefaldighets dag följs av en rad trefaldighetsdagar, som har olika gudstjänstteman.

Johannes Döparens dag, "Midsommardagen"

I den svenska traditionen kom Johannes Döparens dag att sammanfalla med Midsommardagen. Enligt Johannes döparen var Jesus "Guds lamm" som offrades för att människorna skulle få syndernas förlåtelse. I kyrkan är lammet denna dag symbol för både frälsningen samt djuren och naturen.

På 1700-talet var midsommardagen en dag då man strödde blommor på gravarna. Det har också funnits en tradition att gå ut och fiska på midsommardagen, årets första metaredag. En annan sed var att plocka en midsommarbukett med vissa sorters blommor i ett visst antal för att kunna se med vem man skulle gifta sig.

Apostladagen

Ursprugligen firades denna dag till apostlarna Paulus och Petrus minne. temat lyfter fram det kristna lärjungaskapet i apostlarnas efterföljd, att vi som lever idag står i samma tradition som de första lärjungarna gjorde och har samma ansvar och uppgifter som de.

Kristi förklaringsdag

Är en härlighetsdag, då Kristus som konung står i centrum. Texterna berättar om hur Jesus på förklaringsberget förvandlades i lärjungarnas åsyn och Guds härlighet blev synlig i honom.

Den helige Mikaels dag

Firas med "Änglarna" som tema. Gudstjänsten med dess nattvard är vårt sätt att delta i den himmelska gudstjänsten. Änglarna och människor av alla generationer är närvarande inför Guds ansikte. Som en bild för detta är altarringen framme i kyrkan endast halv - den fortsätter symboliskt sett på andra sidan, i himlen.

Tacksägelsedagen

Tacksamhet till Gud är en form av tillbedjan, därför är dagens tema temat lovsång. Det finns oändligt många ämnen för tacksamhet och lovsång för en människa, detta riktas till Gud. Tacksamheten över årets skörd är också något som kommer fram som en del av temat.

Alla helgons dag

Fester till helgonens ära fanns redan på 100-talet. Med åren blev helgonen för många och rymdes inte i almanackan, därför infördes år 855 en samlingsdag i almanackan. Allhelgonahelgen har blivit en stor och viktig dag i människors liv, då man särskilt tänder ljus på sina  anhörigas gravar.

Domsöndagen

Kyrkans heliga år avslutas med att vänta in Kristus återkomst, räddningen undan domen. Den som tror på Kristus "faller inte under domen utan har övergått från döden till livet" (Joh 5:24).