Samverkanspartners

Svenska kyrkan:
- Rättighetsportalen
- Svenska kyrkans sida f Samhällsengagemang
- Programmet ”En värld av grannar”

Programmets partners:
- Föreningen #jagärhär
- Forum för levande Historia
- Stiftelsen Expo
- Segerstedtinstitutet (Göteborgs universitet)
- Sensus
- Programmet ICSverige. (Koncept i vålds- och konfliktsförebyggande pedagogiskt arbete. Samarbete m Växjö stift)  

Externa
- Forum f. idéburna organisationer: Projektet ”Civilsamhälle för tillit och demokrati”. 
- Centrum för mångvetenskaplig forskning för rasism (Uppsala universitet)