Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Boka begravning

Har du frågor rörande begravning eller vill boka en begravning är du välkommen att vända dig till församlingsexpeditionen, tfn 054-51 24 00

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne där vi kan tacka för vad den döde givit oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter hen i Guds gemenskap och evig frid.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och ni anhöriga utformar den ofta tillsammans. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Svenska kyrkans ansvar

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten  och ansvarar för gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Vid dödsfall kan du vända dig till en begravningsbyrå, till församlingsexpeditionen eller till någon av församlingens präster för råd och hjälp.

Mer information om begravning

Att planera en begravning.

Vanliga frågor om begravning.

Förslag på psalmer och bibeltexter.

Vem ansvarar för vad?

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet.

Johannes 11:25

Kontakt Begravning

För frågor och bokning, kontakta församlingsexpeditionen:
054-51 24 00
E-post till församlingsexpeditionen

 

Du är också varmt välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster:

 

Regina Piscator
Tfn 054-51 24 22
E-post till Regina Piscator

Tomas Frylmark
Tfn 054-51 24 20
E-post till Tomas Frylmark

Dan Winander
Tfn 054-51 24 23
E-post till Dan Winander

 

Vid frågor rörande kyrkogården vänder du dig till Kyrkogårdsförvaltningen:

054-51 24 10
E-post till Kyrkogårdsförvalningen