Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Boka begravning

Har du frågor rörande begravning eller vill boka en begravning är du välkommen att vända dig till församlingsexpeditionen, tfn 054-51 24 00

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne där vi kan tacka för vad den döde givit oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter hen i Guds gemenskap och evig frid.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och ni anhöriga utformar den ofta tillsammans. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

I våra kyrkor finns urn- och bårtäcken att låna kostnadsfritt i samband med begravningsgudstjänst i respektive kyrka. Bläddra längre ned på denna sida för att hitta mer information om våra urn- och bårtäcken.

Svenska kyrkans ansvar

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten  och ansvarar för gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis. Vid dödsfall kan du vända dig till en begravningsbyrå, till församlingsexpeditionen eller till någon av församlingens präster för råd och hjälp.

Förordnande av begravningsombud för Hammarö kommun är genom Länsstyrelsen beslutat att Annica Tollén fått uppdraget.
Mailadress: info@foretags-service.se 

Gravsättning eller kremering inom 30 dagar

Enligt begravningslagen (1990:1144) skall stoftet efter en avliden kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet (30 dagar som regel).

Det finns vissa undantagsfall som kan utfärdas av Skatteverket gällande anstånd om kremering och gravsättning, vilket betyder kremering eller gravsättning skjuts fram i tiden. Läs mer om Begravningslagen direkt på regeringens webbplats här.

Viktigt att känna till allt

På nedanstående länkar finner du bra information som kan vara nyttigt att ha med sig inför en begravning.

Att planera en begravning

Läs mer

Vem ansvarar för vad?

Läs mer

Förslag på psalmer och bibeltexter

Läs mer

Minnesgåva

Hammarö församling har flera fonder att välja mellan.

Urn- och bårtäcke

Hammarö församling har ett urntäcke samt två olika bårtäcken som man kan få låna vid begravning. Kontakta expeditionen för mer information.

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet.

Johannes 11:25

Kontakt Begravning

För frågor och bokning, kontakta församlingsexpeditionen:
054-51 24 00
hammaro.forsamling@svenskakyrkan.se

Du är också varmt välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster:

Regina Piscator
Tfn 054-51 24 22
regina.piscator@svenskakyrkan.se

Tomas Frylmark
Tfn 054-51 24 20
tomas.frylmark@svenskakyrkan.se

Anders Ekelund Carlsson
054-51 24 21
anders.g.carlsson@svenskakyrkan.se

Lotta Czaika Okkonen 054-51 24 23,
lotta.okkonen@svenskakyrkan.se 

Vid frågor som berör kyrkogården vänder du dig till Kyrkogårdsförvaltningen:
054-51 24 10
milena.andersson@svenskakyrkan.se