Hammarö församling

Prata med oss

Kontakt

Hammarö församling Besöksadress: Bruksgatan 1, 66330 SKOGHALL Postadress: BOX 47, 66321 SKOGHALL Telefon: +46(54)512400 E-post till Hammarö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden.


Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman.    
Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Vid dödsfall kan du vända dig till en begravningsbyrå, till församlingsexpeditionen eller till någon av församlingens präster för råd och hjälp.

Kontakt Begravning

Har du frågor rörande begravning kontakta församlingsexpeditionen,
tfn 054-51 24 00. 

Du kan också kontakta någon av församlingens präster:

Regina Piscator, kyrkoherde
Tfn 054-51 24 22
E-post till Regina Piscator

Tomas Frylmark, komminister
Tfn 054-51 24 20
E-post till Tomas Frylmark

Maria Hallén, komminister
Tfn 054-51 24 21
E-post till Maria Hallén

Dan Winander
Tfn 054-51 24 23
E-post till Dan Winander

Vid frågor rörande kyrkogården vänder du dig till Kyrkogårdsförvaltningen,
tfn 054-51 24 10,
E-post till Kyrkogårdsförvalningen